Dere setter utrydding av rovdyr høyere enn tryggheten til sauene!

foto