Men, men - det hjelper da ikke hva lille Norge gjør ?

foto