Vi skal ikke ha dårlig samvittighet over at vi lever i et fredelig hjørne av verden, der de fleste har trygghet for egen sikkerhet og velferd. Når vi nå går inn i julemodus og dyrker familielivet og kosen, kan vi koste på oss en tanke om de store paradoksene i dagens verden.

Ett av dem er at midt i det rike finnes det stor ensomhet, sosial og materiell fattigdom. Men det finnes også mange mennesker som ønsker å gi av sin tid og sitt overskudd til andre. Et bevis på dette er alle gavene som har strømmet inn til vår årlige juleinnsamling. Gavene går til mennesker som sliter med å gi sine kjære den julefeiringen de ønsker. Et annet bevis er familien som åpner dørene for ukjente gjester, og for de frivillige som bidrar til at Kirkens Bymisjon igjen kan ønske velkommen til julegjestebud i Vår Frue kirke.

Sammen med Trondheim Røde Kors fikk Bymisjonen før jul etablert et overnattingstilbud til fattige tilreisende. For de som er blitt igjen i byen, er det et tilbud om å sove trygt for en billig penge. Det finnes en rekke andre flere eksempler på at nordmenn slett ikke er så egoistiske og materialistiske på egne vegne som mange tenker.

Et annet paradoks er at vi igjen kan feire vår jul uten frykt for krig eller forfølgelse, mens millioner av mennesker er på flukt like utenfor Europas grenser. De nærmeste er syrerne, som har levd med en blodig borgerkrig siden 2011. Ni millioner er på flukt, hvorav tre millioner har forlatt landet. Det er den største flyktningekatastrofen etter 2. verdenskrig.

FN har bedt Norge om å ta imot flere syriske flyktninger enn de 1000 vi har tatt imot i år. Til neste år øker myndighetene rett nok kvoten med fem hundre, og det er et skritt i riktig retning. Regjeringen viste skamløst til at presset på norske kommuner ville bli for stort om vi også tok imot syke og mennesker med spesielle behov.

Norge bør ta imot flere flyktninger fra Syria. Det er plass nok i herberget.