Musikk- og vitenskapsfestivalen Starmus ble arrangert i Trondheim i juni i fjor. Selv om noen av de største navnene på programmet uteble, kom stjerner som Oliver Stone og Larry King til byen. Elleve nobelprisvinnere ble samlet på ett brett, og publikum fikk møte flere astronauter som har vært på månen.

Både NTNU og Trondheim kommune var etterpå enige om at arrangementet var en suksess. Publikumsoppslutningen var god, begivenheten fikk nasjonal oppmerksomhet og en rekke oppslag i internasjonale medier. Men samarbeidet mellom NTNU og de internasjonale arrangørene gikk ikke knirkefritt. Økonomistyringen var ikke god nok. Festivalen burde hatt bedre kjønnsbalanse, større faglig bredde og et musikktilbud som nådde ut til flere.

LES OGSÅ: NTNU har høye ambisjoner når de skal lage egen festival

Det er derfor en god løsning at NTNU nå velger å arrangere en festival på egen hånd. Hvis arrangementet skal erstatte Starmus på en tilfredsstillende måte, må de satse offensivt. Festivalen må konsentrere seg om fagområder der NTNU står sterkt. Teknologi som inngår i det grønne skiftet, hjerneforskning og havets muligheter er noen stikkord.

Festivalen trenger internasjonale toppnavn og et bedre kulturtilbud enn Starmus. Det blir avgjørende at arrangementet skaper engasjement blant barn og unge. Hvis festivalen når ut til en stor del av befolkningen og presenterer avansert vitenskap på en forståelig måte, vil Trondheim markere seg som en kunnskapsby på høyt, internasjonalt nivå.

NTNU sier selv at de har like høye ambisjoner som Starmus. Det er et godt utgangspunkt. Starmus fikk offentlige bevilgninger og sponsorinntekter på cirka 30 millioner kroner. Ti av dem kom fra regjeringen.

En ambisiøs festival der NTNU selv bestemmer innholdet, vil være en minst like god investering. Det vil overraske oss om regjeringen, som er opptatt av kunnskap og nyskaping, har en annen oppfatning.

LES OGÅS KOMMENTAREN: Bovim ga Starmus dødsstøttet da han ikke viste større entusiasme