Tanken er at dersom du betaler skatt både der du bor og der du har hytte, så bør du også kunne stemme i begge kommunene. Det er utrolig at sentrale politikere i Frp leker seg med tanken om å gjeninnføre stemmerettsordninger som vi kvittet oss med i Norge for over 100 år siden.

I grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett blant annet måtte eie jord eller fast eiendom. Den tiden er heldigvis over. I dag har du stemmerett uavhengig av om du eier hus eller hytte.

Det er Frp's kamp mot eiendomsskatten som har fått Njåstad til å slå på stortromma. Han ønsker å dra i gang en offensiv mot eiendomsskatt og vil i utgangspunktet fjerne hele skatten. Men så enkelt er det ikke, siden Frp ikke har støtte for det i Stortinget. Derfor har Njåstad i sin kreativitet åpnet opp for å utrede en ordning der de som betaler eiendomsskatt på hytta, også skal få stemme i lokalvalget i hyttekommunen.

Til VG sier Njåstad at det er et problem at de som betaler eiendomsskatt på hytta, har null påvirkning på politikken i den kommunen de betaler skatt til.

Men hvorfor stoppe der? De aller mest bemidlede i dette landet har fritidsboliger både her og der. De kan jo stemme i tre, fire kommuner neste gang det er kommunevalg. De som eier to hytter bør vel få to stemmer?

Utspillet kommer fra den finanspolitiske talsmannen i regjeringspartiet Frp. Derfor må vi nesten ta det på alvor. Han mener åpenbart at det bare rett og rimelig at de som betaler mest også skal ha mest å si når vi gjennomfører valg.

En slik ordning vil kunne bety at de fastboende må finne seg i at hyttefolket, som stort sett kommer i helgene, skal være med på å avgjøre hvem som blir ordfører og hvilket politiske flertall som skal styre. Tanken kan jo videreføres til stortingsvalget. De som betaler mest skatt, får avgjøre hvem som skal styre. Slik vi gjorde i 1814.