Et flertall på Stortinget vil tvinge kommuner og fylker til å slå seg sammen. I etterkant av en frivillig prosess er det ikke urimelig at det kan gjøres enkelte justeringer, men det som nå skjer, bærer preg av tilfeldigheter og uheldige kompromisser.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Tvang er en dårlig løsning nå

Å kombinere frivillighet og tvang, er krevende. Fosen kan være et eksempel på at det er nødvendig, men hvis man først skal la et overordnet organ rydde opp og omgjøre lokale vedtak, er det flere enn de få utpekte kommunene som kunne vært vurdert.

Heller ikke inngrepet i regionreformen virker gjennomtenkt. Målsettingen var at 19 fylkeskommuner skulle reduseres til ti eller elleve regioner. Det har stortingsflertallet nå fått til, men kartet de tegner, reiser flere spørsmål enn det besvarer.

Det er uklart hvorfor Rogaland og Møre og Romsdal får stå alene, mens Hedmark og Oppland tvinges sammen. Enda vanskeligere er det å se at den store Viken-regionen med de tre fylkene (Buskerud, Akershus, Østfold) som omkranser Oslo, er en opplagt løsning. I Nord-Norge har man ikke engang klart å bli enige om det skal være én eller to regioner eller hvor en eventuell grense skal gå.

Forskjellene mellom regionene blir store, både målt i geografi, folketall og robusthet. «Viken» blir en kjemperegion med nesten 1,2 millioner innbyggere, og den vil strekke seg helt fra Hemsedal til Halden. Slik det nå ser ut, er det bare de frivillig sammenslåtte regionene Trøndelag og Agder som ikke er omdiskuterte enheter.

Fortsatt er det ikke bestemt hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Dette burde vært avklart først. Høyre og Fremskrittspartiet har egentlig ønsket å legge ned dette forvaltningsleddet, og det virker som om de mangler motivasjon til å overføre flere viktige funksjoner, og til å få til en god inndeling.

Høyre, Frp og Venstre har gjort en avtale som sikrer flertall for å bruke tvang i kommunereformen, mens KrF også er med på regioninndelingen. Gjennomføringen er likevel i det blå. Opposisjonen har varslet at de vil reversere tvangssammenslåinger dersom det blir regjeringsskifte etter høstens valg. Sammen med avtalens uferdige preg, bidrar dette til at kommune- og regionreformen fortsatt vil være en verkebyll.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ørland og Bjugn, hvordan klarte dere å stelle dere slik?