Kjetil Kroksæter stiller spørsmål om NFF ville opptrådt like arrogant om det handlet om herrefotball? Det er nok ingen arroganse her. NFFs administrasjon har stor tiltro til at våre tingvalgte disiplinære organer vurderer alle saker objektivt og med høy grad av integritet. Fotballen har en selvdømmeordning det er grunn til å være stolt over.

Administrasjonen kan ikke gå inn i detaljene og de vurderinger som Doms- og sanksjonsutvalget her har gjort. Det er i strid med den gjengse rollefordeling. Det konstateres at utvalget har lagt vekt på Oslo Fotballkrets sin informasjon til Grei, det har utvalget fullt ut rett til. Eksemplene som Kroksæter bruker virker ikke å være sammenfallende. Det springende punkt i Grei-saken og som utvalget har lagt vekt på, er at Grei fikk en utvetydig melding fra Oslo Fotballkrets om at spilleren var spilleberettiget. Administrasjonen i NFF er ikke kjent med at en slik melding forelå i de andre eksempler Krogsæter viser til.

Les Kjetil Kroksæters kommentar her: NFF må bestemme seg om serien skal avgjøres på banen eller ved skrivebordet

Skulle ikke hatt spilletillatelse

Med det en vet i dag, skulle spilleren ikke vært gitt spilletillatelse.

Forklaringen finnes i de datasystemer som brukes for å administrere fotballen, herunder overganger. Personregistrene har en liten svakhet ved at det kan opprettes såkalte dubletter. Samme person registreres flere ganger i samme system. Dette skjer fordi en ikke har en absolutt unik identifikasjon på individnivå. Av ulike grunner er det ikke anledning til å bruke personnummer.

Systemet arbeider jevnlig for å slå sammen dublettene, og det har de siste årene blitt stadig bedre. Dessverre er en enda ikke 100 prosent i mål.

Opptatt av debatt? Les også: Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

Ikke juks og urent spill

Ved nevnte overgang kom feil profil på spilleren opp i datasystemet. Systemet, som i seg selv er kodet for å stoppe en overgang til klubb nummer 3 i samme sesong, ga derfor ingen varsler. Saksbehandler hadde derfor heller ingen grunn til å kontrollere overgangen spesielt. Det er svært beklagelig at det skjedde.

Hentydningene fra Kroksæter om at spilletillatelse ble gitt fordi far til en av jentene arbeider i Oslo Fotballkrets, faller på sin egen urimelighet.

Jeg er enig med Kroksæter om at hentydningene om urent spill og juks er uberettiget.

Mer debatt: Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

Selvdømmeordningen

Selvdømmeordningen i NFF følger veldig bestemte regler knyttet til saksbehandling. En avgjørelse i Doms- og sanksjonsutvalget kan ankes inn for Ankeutvalget. Gjøres ikke det er saken endelig avgjort. Administrasjonen i NFF har ingen, og skal heller ikke ha noen mulighet til å gripe inn eller påvirke saksgang og beslutning.

NFF har stor forståelse for den fortvilte situasjon som KIL/Hemne har havnet i. Det er veldig beklagelig.

Gjeldende regelverk rundt frister for protester, hvem som har anledning til å protestere, samt sanksjonsutmåling, har vært uforandret en del år. Administrasjonen i NFF ser enkelte svakheter ved gjeldende regelverk og vil initiere en prosess der bestemmelsene evalueres.

Hør våre kommentatorer og gjest Daniel Johansen snakke om hvordan Midtbyen skal overleve, matsvinn og lyden på kino.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter