Langtidskonsekvensene av korona kan bli verre enn selve pandemien

foto