Hjerkinn-prosjektet gir innsikt i rasert natur

foto