Media må gi mer plass til dyrevelferdssaker!

foto