Vi trenger en egen poliklinikk for alvorlige senskader etter kreftsykdom

foto