Forskningsnettverk ledet fra St. Olavs hospital: Gjorde hurtig igangsettelse av studier på covid-19-pasienter mulig

foto