Hvilke visjoner og ambisjoner har du, skoleeier, på vegne av Melhus videregående skole?

foto