Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

foto