Det har ikke vært noe godt år for Nobelprisen som institusjon. En av verdens mest kjente og respekterte hedersbevisninger har vært så sterkt preget av krangel og skandaler at det setter prisens renommé i fare. Derfor trengs det en skikkelig opprydding både på norsk og svensk side.

I Norge har diskusjonen om Carl I. Hagen skal få plass i Nobelkomiteen overskygget årets prisvinner, samt bidratt til å sette norsk prinsippløshet på verdenskartet. I Sverige har Dagens Nyheters avsløring av seksuelle overgrep og trakassering i miljøet rundt Svenska Akademiens De Aderton, som utpeker Nobelprisen i litteratur, sendt sjokkbølger gjennom kulturlivet.

Svenska Akademien har blitt skandalisert og så sterkt knyttet til høstens Metoo-kampanje at sekretær Sara Danius får en krevende jobb med å gjenopprette tilliten til eliteforeningen. De utpeker kulturprisen som gjerne kalles verdens viktigste. Fortellinger fra 18 kvinner om hvordan den såkalte «Kulturprofilen» med tette bånd til miljøet rundt Nobelprisen har misbrukt sin posisjon, har stilt forvalterne av prestisjeprisen i svært uheldig lys.

Avsløringene av at «Kulturprofilen», ektemann til en respektert forfatter og medlem av De Aderton, i en årrekke skal ha sextrakassert kvinner og dessuten er mistenkt for flere overgrep, kaster mørke skygger inn i de innerste sirkler av Svenska Akademien. Til overmål skal flere av episodene ha skjedd i en kulturklubb finansiert av Svenska Akademien.

Noen av Sveriges mest prominente forfattere og akademimedlemmer er dratt inn i skandalen som tidligere støttespillere for «Kulturprofilen». På en pressekonferanse onsdag sa årets vinner av Nobelprisen i litteratur, Kazuo Ishiguro, på spørsmål om skandalen, at det er viktig å ta Metoo-bevegelsen på alvor og at det har vært noe grunnleggende feil ved hva vi som samfunn har akseptert av oppførsel.

I helga vil årets prisvinnere bli feiret etter de fleste av kunstens regler. For fremtiden er det å håpe at det blir mer oppmerksomhet og diskusjon om vinnerne av Nobelprisen enn de som deler den ut.

Les også lederen «Prinsippene koker bort i Nobel-kålen»