Trondheims lag rundt barn og unge har «eliteseriens» største innbytterbenk og flest langtidsskadde

foto