Vi har gjort noe grunnleggende galt i barnevernet i for lang tid nå

foto