Har Adresseavisen glemt sitt samfunnsoppdrag?

foto