På helgas landsmøte i Fremskrittspartiet tar flere fylkeslag til orde for at partiet må engasjere seg mer i miljødebatten. Trøndelag Frp er blant forslagsstillerne som ønsker økt innsats mot plastforurensing, mer gjenbruk og resirkulering. Frp må ta enda større eierskap til miljøpolitikken, skriver de i en uttalelse.

- Tragikomisk, er reaksjonen fra Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant, som kaller forslaget hjelpeløst og klossete. Nå er det ikke akkurat noen grønn revolusjon Frp tar til orde for. Sannsynligheten for at det er Frp som kommer til å lede an i miljøkampen, er mikroskopisk. Partiet huser en del klimafornektere, og det er fortsatt mange som ser på bilen som det eneste saliggjørende. Likevel er det svært positivt at dette er blitt et tema også i Frp. Det er et tegn på at miljø er noe som opptar hele befolkningen, ikke bare de typiske miljøvelgerne. Miljøbevegelsen har gjort en formidabel innsats, men innimellom må de vokte seg for en «alt eller ingenting»-holdning. At alle gjør litt, er mye bedre enn at bare de mest overbeviste gjør alt perfekt.

I forbindelse med Høyres landsmøte for noen uker siden ble det sagt at høstens valgkamp var den siste der klima og miljø ikke var et hovedtema for partiet Høyre. Holdningene i befolkningen er klart endret. Langt flere er opptatt av miljøspørsmål, også på den politiske høyresiden. Man kan ikke lenger være et stort parti uten å ha en troverdig politikk på dette området.

Sannsynligvis har oppmerksomheten rundt plast i naturen bidratt til å endre holdninger. Den uheldige hvalen som strandet utenfor Sotra med magen full av plast, var en øyeåpner. Fra å være noe som opptok noen få aktivister, er hele landet engasjert i å rydde og minimere forbruket av plast. Aktører som Sparebanken Midt-Norge og NRK har invitert hele befolkningen til dugnad. Det gjør inntrykk å se fisk og fugl pines og dø av vårt helt unødvendige plastsøppel. Sannsynligvis er konsekvensene av mikroplast langt mer alvorlig enn vi vet i dag. Skal vi lykkes med å bekjempe plastproblemet, må mange bry seg. Fremskrittspartiets engasjement er høyst velkomment.