Ikke rart at gaupejakt får det til å koke over

foto