I 1978 fant jeg «Hansteen» som vrak i Akerselva. Skipet ble restaurert fra kjølen og opp, før jeg ga det til en stiftelse med sete i Trondheim for å spre fartøybevaring til hele Norge.

Opploddingsdampskipet «Hansteen» er blitt 150 år. Bevarte skip sikres for våre etterkommere bare når de blir underlagt et profesjonelt organ og får en bygning å stå i. Av den grunn sa jeg i 1993, mens jeg ennå var medlem av Stiftelsen Hansteens styre, at NÅ, når «Hansteen var gjort kjørbar i Hommelvik, må byggetrinn to starte: Å få skipet i hus og gjort tilgjengelig for forskning og utdanning, og å få havloddingsskipet restaurert ferdig for almen presentasjon.

Over 20 år har gått og ett av verdens eldste seildampskip er ennå ikke ferdigrestaurert. Det ombygges, forbrukes og forvitrer som kunnskaps- forskningsobjekt gjennom lystseilas tre måneder i året. Folk kaller den en partybåt. Det var den aldri og ble ikke restaurert for å gå med passasjerer.

For flere år siden klarte jeg å få ikke-restaurerte «Oscarsborg» fra 1874 på land, avlåst og sikret. Lovet støtte fra fylke og kommune uteble. Den er, lik «Hansteen» (1866) og «Værdalen» (1891), en viktig del av vår kulturarv. Landssetting håpet jeg ville løfte skipene ut av Riksantikvarens avslagsliste og inn i fylkeskommunen og MiST. Jeg har vondt for å se at vern av skip er noe annet enn vern av tog, fly og baner, bortsett fra at jernskipene våre er mer norske, langt eldre og vesentlig større. Følgelig trenger de mer hjelp.

Store deler av verden har forstått dette. Gamle, originale skip verden over er på museum. I Norge er Fram et lysende eksempel fra den fattigste perioden på 1930-tallet. Hvorfor er vi så mye dårligere i dag? Det haster med å få jernskipene Norge selv bygde bevart som de museumsgjenstander de vitterlig er. Typemessig er alle tre representative for utviklingen av landet og norsk jernskipsbygging under den industrielle revolusjonen. (Oppmålingen av fiskebankene, assistanse/slepebåt og lokalrutefart/trelast). Alle de nevnte skipene er eldre enn Fram. Den kom i hus for 80 år siden. Jeg er minstepensjonist og har igjen tatt opp lån. Denne gangen for å redde «Oscarsborg» gjennom landsetting.

Det er skammelig at private må gjøre dette uten å få offentlig hjelp og støtte! Nå gjelder det å samarbeide for å finne gode argument for permanent utstilling av skip. Det er viktig å minne om at store mengder materialer i form av historiske gjenstander og arkivalier vil følge skipene inn i et vernet senter med museumsstruktur. Andre øremerkede samlinger vil kunne gi en positiv bonuseffekt. «Hansteen» er vesentlig redusert gjennom bruk etter at skipet var istandsatt til kjørbar stand i 1993. De historiske skipene og alt originalt materiale kan gå tapt om ikke våre politikere våkner til innsats.