Det er hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRK. Det vil si: Medietilsynet har trukket konklusjonene på grunnlag av en rekke bidrag fra forskere ved Universitetene i Bergen og Stavanger, fra Konkurransetilsynet og fra analyseselskapet Menon.

Rapporten peker også på at NRK oppfyller ambisjonene om å være en fellesarena i det norske samfunnet. Allmennkringkasteren når et bredt publikum med ulikt innhold som de ellers ikke ville fått.

Konkurranseanalyser og forskning på hva som påvirker publikums betalingsvilje for nyheter og aktualitet konkluderer med at NRKs tilbud ikke svekker de kommersielle medienes evne til å ta betalt.

Les også: - NRK bidrar positivt til mediemangfoldet

Det er det flere grunner til: NRK skiller seg innholdsmessig fra de kommersielle. Lokalavisene og NRK er ikke nære konkurrenter. NRK fyller et hull i markedet gjennom sin regionale tilnærming til distriktsoppdraget. Lokalavisene og NRK kompletterer dermed hverandre. For publikum framstår NRK som et supplement til lokalavisen, ikke en erstatning. Det vil dessuten alltid finnes flere såkalte gratistilbud på nett og en sterk konkurranse mellom kommersielle tilbydere.

De som er interessert i nyheter og som bruker NRKs nyhetstilbud på nett, er også i stor grad villige til å betale for å kunne bruke et mangfold av andre medier. Vi ser da også at avishusene har lyktes de siste årene med å ta betalt for sine digitale produkter.

I NRKs nye vedtekter og oppdrag heter det at NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold. Medietilsynet påpeker at NRK grunnleggende bidrar til et mediemangfold gjennom allmennkringkasteroppdraget og et bredt innholdstilbud til publikum.

Les også Adresseavisens mening: NRK-debatt med syke mødre

Tilsynet peker også på at NRK de siste årene har tydeliggjort sin regionale strategi. Ikke minst trekker Medietilsynet fram at NRK er blitt en mer åpen organisasjon som i større grad enn før tar initiativ til små og store samarbeidsprosjekter med andre aktører.

NRK har vært lydhøre og evnet å imøtekomme forventningene om å bidra bredere til norsk mediemangfold. Som medlemmer av NRKs styre har vi sett en institusjon som forstår og prioriterer denne oppgaven.

Blant enkelte av de private aktørene i norske mediebransje, med Schibsted i spissen, har Medietilsynets konklusjoner blitt forsøkt underkjent. Derfor er det grunn til å påpeke at all forskning og konkurranseanalyser på dette området peker i samme retning: NRK bidrar positivt til det norske mediemangfoldet. En begrensning av NRKs oppdrag og finansiering vil ikke hjelpe de øvrige norske mediebedriftene eller øke deres inntekter.

Opptatt av debatt? Les også: Når sykepleierne må varme opp grøt og suppe, får de mindre tid til god pleie

NRK har et bredt allmennkringkasteroppdrag forankret i NRK-plakaten som et samlet storting har støttet opp om. Det handler om å fylle «demokratiske, sosiale og kulturelle behov», slik Stortinget har uttrykt det.

Dette gjøres gjennom å være til stede på alle medieplattformer som publikum bruker med nyheter, aktualitet, norsk drama, kulturinnhold, barneinnhold og historier fra hele landet. Men dette innholdet får bare verdi og en betydning for hver og en av oss når vi bruker det.

En dramaserie som ikke samler publikum, skaper heller ikke felles refleksjon. Nyheter og aktualitet som ingen oppfatter, skaper ingen debatt. Folk må bruke tid på NRKs innhold dersom det skal ha noen samfunnsverdi.

Det at NRK oppfyller sitt oppdrag på en måte som styrker det norske mediemangfoldet samtidig som det er rom og plass til de øvrige norske mediehusene, er en konklusjon som ikke burde skuffe noen. I likhet med andre norske mediehus, er det en utfordring for NRK å nå de unge som i stadig større grad bruker tilbudet fra globale aktører som for eksempel Netflix. Det er også et faktum at NRK i likhet med alle andre norske mediebedrifter presses fra de store amerikanske aktørene og at det norske innholdet får sterkere konkurranse.

Mer debatt: En frekkhet av kjendis-megler å kalle Nordre Jonsgate for Bakklandet

For kort tid siden skrev BBC i sin årsrapport at britisk innhold er truet av konkurransen fra de amerikanske gigantene. Hva skal vi da si om det norske innholdet?

NRK har et godt omdømme og lykkes med å skape norsk innhold som oppleves som underholdende, viktig og relevant. Samtidig er det et faktum at NRK står for en mindre andel av mediebruken og medieøkonomien i Norge enn noen gang tidligere.

Medietilsynets rapport kan ikke si noe presist om hva som vil skje i årene som ligger foran oss – blant annet fordi det er umulig å forutse virkningene av de raske teknologiske endringene. Dette kan selvsagt også påvirke sameksistensen mellom NRK og de øvrige mediehusene som i fellesskap utgjør det norske mediemangfoldet.

Antakelig er det ikke i konkurransen mellom de norske aktørene hovedutfordringen for å sikre et norsk mediemangfold ligger. Spørsmålet er snarere om de globale aktørene skal ha en fullstendig dominerende stilling.

Eller som Medietilsynet slår fast: Norske mediehus, særlig lokalavisene, står overfor store utfordringer i konkurransen med gigantene. Da vil det være fornuftig å rette nye tiltak direkte overfor de norske mediebedriftene som mister annonseinntekter til internasjonale aktører.

Å begrense NRK vil ikke bidra i så måte.

Hør våre kommentatorer snakke om Hytteturen fra helvete, messenger-mobbing, Trond Giske på fest og litt politikk

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter