Torsdag samlet LO i Trøndelag seg på Royal Garden i Trondheim. Akkompagnert av 8. mars-gratulasjoner og kraftsalver om «løsarbeidersamfunnet», tok fagbevegelsen sats. I år er det alvor.

Mandag 12. mars går startskuddet for årets lønnsoppgjør. For første gang på ti år blir det et samordnet oppgjør, der LO sentralt forhandler direkte med NHO. Grunnen er at et av LOs viktigste krav handler om pensjonene i privat sektor.

Hva kommer egentlig til å skje utover våren? Her er noen svar. Til deg som bare lurer på om det blir streik: Scroll ned til spørsmål seks.

1. At LO og NHO er uenige i lønnsoppgjøret, er nesten en naturlov. Hva handler det om denne gangen?

Som vanlig handler det om lønn, men det viktigste er pensjon. Begge partene er enige om at pensjonsordningene i privat sektor må endres, men ikke om hvordan. NHO sier at de vil avvise alle «nye» pensjonsrettigheter. LO krever minst to. Det første er at alle som jobber i privat sektor skal få pensjonsopptjening fra første krone. I dag går det en grense ved 1G, eller 93 634 kroner. Det andre handler om et såkalt «slitertillegg», som skal gi dem som faller ut av arbeidslivet bedre pensjon. I tillegg er de uenige om AFP.

2. Hva er AFP igjen?

AFP står for «avtalefestet pensjon». Det begynte som et tillegg til «slitere», folk som jobbet i tøffe yrker og gikk av tidlig. Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011, har AFP blitt endret til et tillegg til den vanlige pensjonen. Hensikten er at vi skal jobbe lenger. NHO og LO har evaluert ordningen, og er enige om at den har virket. Vi jobber lenger enn før.

LES KOMMENTAREN: Fylkets symbolske seier kan koste skattebetalerne dyrt

3. LO sier de vil «tette hullene» i AFP-ordningen. Hva betyr det?

Et absolutt krav for å få AFP, er at man har fylt 62. I tillegg må man ha jobbet i en bedrift med AFP i sju år. Det betyr at den som er uheldig nok til å falle ut av arbeidslivet på feil tidspunkt, mister retten til AFP. Det samme gjelder om du skifter jobb og ender i en bedrift uten AFP-avtale.

Her er motsetningene skarpe. NHO mener at ordningen er for dyr. De vil at aldersgrensen skal settes opp til 65 år. LO vil på sin side at det skal bli mulig å ta ut en form for AFP før man fyller 62. Det er bare å forberede seg på tautrekking.

4. Hvem er egentlig «sliterne»?

Sliterne er dem som har hatt tungt arbeid, som industriarbeid, omsorgsarbeid og liknende. Mange av dem får helseplager som gjør at de slutter tidlig i jobb, men de er for friske til å få uføretrygd. Hvis de går av før de har fylt 62, får de ikke AFP heller.

LO vil antakelig foreslå et «slitertillegg», som kan gi denne gruppen litt mer å rutte med. Med tanke på at NHO mener at pensjonene er for dyre allerede, kan det holde hardt i forhandlingene.

5. Kan de finne en annen løsning?

NHO mener at AFP er for dyrt på sikt, og sier at det vil mangle 30 eller 40 milliarder innen 2040. For at LO skal få gjennomslag for nye ytelser, kan NHO kreve kutt andre steder. Her får vi neppe svar før forhandlingene er over, men en mulighet er at andre pensjonister betaler for at sliterne skal få mer å rutte med, hovedsakelig ved at deres egen pensjon blir lavere. Det store spørsmålet blir om solidariteten med sliterne stikker dypt nok for en slik løsning.

6. Blir det streik?

Det er ikke usannsynlig. I forkant av forhandlingene pleier LO å gjøre seg høye og mørke ved å si at streikeviljen er på topp. Så også i år, men denne gangen er sjansen for streik høyere enn vanlig. Motsetningene er harde, og det er store summer i spill. En avtale kommer til å binde partene i mange år.

Når det er sagt: Du trenger ikke hamstre hermetikk utover våren. Til gjengjeld er det bare å forberede seg på trafikkforstyrrelser, for demonstrasjonstog blir det nok.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter