I forrige uke slo Nordmøre tingrett fast at daglig leder i selskapet Atlantic Strømøyvåg ikke kan straffes for ulykken der dykkeren Krasimir Krastev omkom i 2014. «Hvis vi skulle fulgt norske regler mens vi dykket, ville vi ikke tjent én krone», sa en polsk kamskjelldykker i retten. Umiddelbart høres det ut som et lovbrudd, men ifølge tingretten er kamskjelldykking fangst og fiske, som er unntatt fra arbeidsmiljøloven.

LES SAKEN: Hvis dommen blir stående, er det mer eller mindre fritt frem

Adresseavisen har ved flere anledninger påpekt at kamskjelldykking bærer preg av å være en cowboybransje. Utsagnene fra vitnene i tingretten bekrefter det inntrykket. Det er foreløpig uvisst om dommen blir anket, men hvis tingrettsdommen blir stående, viser den at kamskjelldykkingen er for dårlig regulert. Arbeidsgiverne kan ikke få frikort til å ignorere dykkernes sikkerhet. Får de det, kan resultatet bli flere tragiske dødsfall.

I dommen står det: «At reglene i forskrift (...) burde kommet til anvendelse på slik kamskjelldykking som ble utøvd i Atlantic Strømøyvåg DA, og at brudd på slike regler blir sanksjonert med straff, er en oppgave for lovgiver». Dét er en beskjed Stortinget må ta alvorlig.

LES LEDEREN: Yrkesdykkerne trenger hjelp

I april lanserte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) en handlingsplan for bransjen. Den inkluderer økt tilsyn, nye sikkerhetskrav og endringer i regelverket. Det er gode tiltak, men tingrettsdommen tyder på at det kan være for lite. Aktor Knut Meek Corneliussen sier at dersom tingrettsdommen blir stående, er det fritt fram. Det bør ikke samfunnet leve med.

En arbeidsmiljølov som ikke hindrer at dykkere utsettes for dødelig risiko, er åpenbart utilstrekkelig. Tidligere har flere kamskjellfirmaer blitt bøtelagt for brudd på arbeidsmiljøloven. Det gir grunn til å håpe at tingrettens dom kan endres, hvis den blir anket. Hvis ikke dét skjer, må Stortinget og regjeringen sørge for å endre loven.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter