Saken oppdateres.

Mellom 500 og 600 mennesker tar sitt eget liv hvert år, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er et stort samfunnsproblem.

Selvmord får mindre oppmerksomhet i offentligheten enn det størrelsen på problemet skulle tilsi. De siste årene har vi imidlertid sett større åpenhet, både blant etterlatte og pårørende, og i media. Adresseavisen mener mer åpenhet er en god utvikling.

Les også: Slik snakker du med barn og unge om problemene

Det er likevel mange vektige grunner til å være forsiktige med omtale. Fordi Trondheim kommune har satt ned egen ressursgruppe og iverksatt en rekke tiltak, velger vi i dag å skrive om det. På det nåværende tidspunkt går vi ikke nærmere inn på saken, annet enn å slå fast at bakgrunnen er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden. Vi har rådført oss med fagfolk. Grunnen til at vi er forsiktige med detaljer, er blant annet fordi Verdens helseorganisasjon advarer mot det.

Les også: - Foreldre må tørre å være brysomme voksne

Medieomtale som er forsiktig og som gir informasjon om mulighetene for å få hjelp, kan virke forebyggende.

Her får du hjelp

Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123

Røde kors, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21.

På deres nettsider kan du chatte, diskutere og sende mail.

Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.

Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre til for eksempel psykolog.

Råd: Når foreldre skal snakke med ungdom

Prøv å holde samtalen i form av en dialog der du er åpen for ungdommens refleksjoner underveis.

Normaliser det å oppleve motgang i livet. Snakk åpent om at noen kan oppleve ting så vanskelig at de får tanker om å ta livet sitt.

Vær oppmerksom på at ungdommer kan oppleve ting vi voksne synes er bagateller, som svært vanskelig og uoverkommelige. Vær varsom med å bagatellisere for eksempel kjærlighetssorg, konflikter med jevnaldrende og lignende.

Vær tydelig på at problemer lar seg løse og at det hjelper å dele vanskeligheter og tanker om selvmord med andre, for å få trøst og se muligheter.

Det finnes alltid hjelp å få, selv om det ikke ser sånn ut akkurat når man har det som vanskeligst.

Oppfordre ungdommen til å snakke med deg dersom han eller hun opplever vanskeligheter eller får selvmordstanker. Beskriv at det også er hjelp å få hos andre voksne, slik som en helsesøster, sosiallærer eller andre ungdommen har tillit til.

Dersom ungdommen kjenner noen som har tatt livet sitt: Skill på person og handling. Vis forståelse for at en flott person kan ha opplevd livet så vanskelig, men vær tydelig på at det å ta livet sitt ikke er en løsning og at det alltid finnes andre måter å løse vanskeligheter på.

Kilde: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ved Ingeborg Lunde.

På forsiden nå