Kuppforsøk i bystyresalen

Helt frem til bystyremøtet i Trondheim startet torsdag kveld, lå det an til et aldri så lite politisk kupp. Men så snudde MDG i tolvte time.

Geirmund Lykke (KrF) ledet an i et forsøk på å få bystyret til å gå inn for sidestilte kollektivfelt i bystyret torsdag kveld, men lyktes ikke med det. Det politiske håndverket rundt metrobussene og Miljøpakken er så langt ikke imponerende, skriver Adresseavisens kommentator.  

Saken oppdateres.

Det politiske håndverket vi har sett så langt i metrobuss-prosjektet lover ikke godt for veien videre.

Nok en gang handlet det om metrobussen og om kollektivfeltene gjennom Midtbyen skal være midtstilt eller sidestilt. Arbeiderpartiet lå an til å bli påført et sviende nederlag i spørsmålet om hva bystyret skal mene om saken. De politiske samarbeidspartnerne til Ap - KrF, Venstre, SV, Pensjonistpartiet (PP) og MDG - hadde før møtet slått seg sammen med Høyre og Frp og planlagt en politisk snurrighet.

LES OGSÅ: - MDG snur kappa etter vinden

Gjennom å fremme en flertallsmerknad til protokollen ville de tvinge ordføreren til å forhandle om sidestilte kollektivfelt i det videre arbeidet med metrobussen. Det til tross for at de samme partiene, både i fylket og i Trondheim, hadde blitt enige på et møte uka før om at spørsmålet om sidestilte eller midtstilte felt var noe man skulle man vente med.

Det kokte i gangene i rådhuset i minuttene før bystyrets møte torsdag kveld. Helt frem til noen minutter før møtestart lå det an til at «kuppet» skulle lykkes. Men «noen snakket sammen». MDG ombestemte seg i siste liten, og dermed blåste stormen over.

Metrobussen er viktig for fremtidens kollektivsystem i Trondheim. Skal man lykkes med å holde biltrafikken nede på dagens nivå, til tross for at byen blir større, så må kollektivtrafikken fungere optimalt. Det er en dårlig start for prosjektet når så mye handler om uenighet mellom Trondheim kommune og fylkeskommunen. Samspillet i Miljøpakken fungerer ikke på en god nok måte, og gir grunn til alvorlig bekymring over hvorvidt politikerne rekker å fatte de nødvendige vedtakene som må til.

LES OGSÅ: Brannfakkel fra Tore O. Sandvik om metrobussen

I bystyret torsdag kveld så vi tydelig hvor vanskelig det er å håndtere en politisk prosess der bystyrerepresentantene skal bli enige på tvers av partigrensene, og samtidig bli enige med politikerne i fylkestinget om likelydende vedtak før tiltak kan iverksettes. Det hjelper heller ikke at politikere fra samme parti, men som representerer fylket og kommunen, heller ikke klarer å bli enige om helt grunnleggende spørsmål i Miljøpakken.

Partiene bak «kuppforsøket» i bystyret torsdag kveld føler et behov for at Trondheim kommune skal sette seg i førersetet og gå inn i forhandlinger med fylket med et vedtak i ryggen. Det er ikke så vanskelig å forstå at man har et bedre utgangspunkt for forhandlinger når man vet hva man vil oppnå. Særlig når det trolig er flertall i bystyret for sidestilte kollektivfelt.

Men samtidig lover det ikke godt for det videre politiske samarbeidet at disse partiene forsøker å «lure» inn en flertallsmerknad når de samme partiene allerede er enige om å vente med spørsmålet om hvor kollektivfeltene skal gå. Slike omkamper skaper forvirring og virker lite konstruktive.

Når fylkespolitikerne har ansvaret for bussene, kommunen har ansvaret for reguleringen i Midtbyen og fylket eier veiene, sier det seg selv av det er vanskelig å få til en enkel og oversiktlig prosess. Det er lite å gjøre med hvordan styresystemet i Miljøpakken er lagt opp på, men det er fortsatt mye som kan gjøres med måten politikerne opptrer på – både i bystyret og i fylkestinget for å bringe metrobuss-prosjektet i havn.

Når to parter skal bli enige om en sak, er det ofte behov for kompromisser. Så langt ser det ut som om det er politisk press som har vært metoden. Det er på tide å spørre seg om den taktikken er den lureste for metrobussen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det skal skinne av metrobussen, men må det skinne så mye?

På forsiden nå