Trøndelag kan vinne i kampen om datasentrene

Men da må regionen smøre seg med tålmodighet og spille kortene sine riktig.

DER SERVERE SUMMER: Et stort datasenter i Trøndelag kan gi inntil 6800 arbeidsplasser i løpet av 12 år. Nå maner politikere og næringslivsfolk til regionalt samarbeid.  Foto: Reuters

«Vi kan gi dem en Early Bird, nei, en Early Nerd»-ordning, lyder det i konferanserommet på Svebergtunet. Trønderske politikere og næringslivsfolk er samlet i Malvik. De vil få et stort datasenter til Trøndelag. Det dreier seg om digre, firkantede bygg fulle av servere, kjøleanlegg og kabler. Nei, de er ikke vakre, men de skaffer arbeidsplasser og inntekter. 6800 årsverk på 12 år, særlig innen bygg og anlegg og ingeniøryrker, ifølge anslag fra Menon Economics.