På tilliten løs

Malvik kommune tar mobbesaken alvorlig. Men å gjenreise tilliten til kommunens skoler, kan bli en lang og hard jobb.

BEKLAGET: Carl-Jakob Midttun, rådmann i Malvik kommune, beklaget mandag i forbindelse med en redegjørelse om mobbesaken. 

Den siste uka har Adresseavisen beskrevet en mobbesak i Malvik kommune. Historien hogger seg fast i kroppen. En ung gutt har blitt mobbet og trakassert av medelevene over lang tid. Det har endt med at skolen har holdt ham isolert på et grupperom, der han har fått mangelfull undervisning. I et vedtak fra fylkesmannen i Trøndelag slås det fast at skolen ikke har gjort det som forventes for å sikre gutten et trygt og godt skolemiljø.