Ansett folk med CV-hull

Dette landet er bygd på dugnad. Nå ruller regjeringen ut sin inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid. Det er på tide å brette opp ermene og ansette folk med hull i CV-en.

Onsdag går startsskuddet for regjeringens inkluderingsdugnad for å sikre at flere får ta del i arbeidslivet. Det er en dugnad som næringslivet bør møte opp på, skriver vår kommentator. 

Saken oppdateres.

I hver eneste bygd og by finnes det en fotballbane, et forsamlingshus eller en lekeplass som er bygd på dugnad. En felles økt for fellesskapet der alle bidrar etter evne. Kanskje har vi mistet noe av dugnadsånden etter hvert som oljemilliardene har strømmet inn i statskassa. I alle fall fortelles det mange historier om hvor vanskelig det er å få naboene med når lekeplassen skal gruses eller når gata skal feies. Skal planen om et mer inkluderende og bredere sammensatt arbeidsliv fungere, må dugnadsånden blåses til live igjen. Og det må skje nå.

LES OGSÅ: Gjennom et Nav-tilbud fikk Gøran livet på stell

Onsdag går startskuddet for regjeringens satsing for å flere inn i ordinært arbeid. Det kan bli et viktig bidrag til å skape nye og meningsfulle arbeidsplasser for de som i dag står utenfor. Skal det lykkes, må både private og offentlige arbeidsplasser spytte i nevene og ta et tak. På samme måte som nabolag har bygd fotballbaner og lekeplasser, må arbeidslivet nå møte opp på dugnaden.

Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal være folk med nedsatt funksjonsevne eller såkalt «hull i CV-en» Samtidig inviteres kommuner, næringsliv, private bedrifter, frivillige organisasjoner, bemanningsbransjen og en rekke andre til å gjøre en innsats. Bedriftseiere, rådmenn og enhetsledere i kommunene, partene i arbeidslivet og i frivillig sektor kan nå vise at vi er et folk som fortsatt møter opp når de innkalles til dugnad. Regjeringen lover å stå klar med lønnstilskudd for å gjøre inkluderingen mer attraktiv. Det er en ordning som mange bør finne attraktiv.

Alt tyder på at det er mulig å inkludere flere i arbeidslivet, men det holder ikke med gode ord og meninger. Dersom vi også i fremtiden skal være med på å nyte velferdsstatens goder, må flere bidra.

Skal landet lykkes med å få flere i arbeid, og det er det liten tvil om at vi trenger, må de som styrer ansettelsesprosesser i offentlig og privat sektor være villig til å tenke nytt om rekruttering. Norsk økonomi og våre velferdsordninger står under press. Med en økende andel eldre i befolkningen og færre yrkesaktive, er det ikke behov for stor spådomskunst å forstå at utfordringene fort kan bli for tunge å bære, om for få er i jobb og for mange er avhengige av sosiale ytelser.

LES OGSÅ: NAV vil gi bedre tjenester i nytt bygg

Ærlig arbeid lønner seg. Problemet er at for mange aldri slipper til og får vist hva de kan. Folk med nedsatt funksjonsevne, men med stor arbeidsevne, trenger arbeidsgivere som er villig til å snu søkerbunken og ta en sjanse på et utradisjonelt valg. Mange med hull i CV-en – altså mennesker som av ulike grunner har vært utenfor arbeidslivet i en periode – trenger bedriftsledere som er villig til å la dem prøve seg og skape muligheter til å komme seg videre i livet.

Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere om å ansette en som ellers ville havnet nederst i søkerbunken, til å inngå rekrutteringsavtaler med NAV, sette inkluderingsmål for bedriftene om å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en eller å la arbeidsledig ungdom slippe til i sommer for å vise at de duger når noen stiller krav.

For en tid tilbake skrev Adresseavisen om Gøran Kvam som nå jobber hos XXL i Trondheim. Han fikk jobb gjennom NAV-prosjektet «Tett på». Engasjerte mennesker i NAV trykket på de riktige knappene. Kombinert med en egenvilje til å skape en bedre fremtid endte historien om Gøran godt. Slike solskinnshistorier viser at det nytter når næringslivet, NAV-systemet og arbeidssøkerne jobber mot felles mål.

Det finnes flere suksesshistorier som en slik dugnad kan bygge videre på. Fellesnevneren for dem alle er at bedrifter stiller opp for å ta et tak og NAV-kontor som tar problemstillingen på alvor. XXL, Stormberg og Møller medvind er noen av virksomhetene som har satt seg som mål å jobbe for inkludering, mangfold og å åpne opp for de som for lenge har ligget nederst i søkerbunken. NHOs prosjekt «Ringer i vannet» er også et godt virkemiddel for å få de som står utenfor tilbake i jobb.

LES KOMMENTAREN: Når plikten kaller

Vi bør alle heie på regjeringens inkluderingsdugnad for å skape et mer mangfoldig yrkesliv. Det finnes mange bedrifter som vil ha godt av å tenke utenfor boksen i større grad og som har godt av å ansette mennesker som ser litt annerledes ut, som har gått på en smell i livet eller som har nedsatt funksjonsevne. Det handler om å strekke seg litt og få så mange som mulig ut i vanlig arbeid. Stilles det ikke opp når det inviteres til dugnad, vil det bli mer enn forsamlingshus og fotballbaner som blir knapphetsgoder her på berget.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

HØR SISTE EPISODE AV ADRESSEAVISENS PODKAST «OMADRESSERT» VED Å KLIKKE PÅ BILDET NEDERST I SAKEN


På forsiden nå