Nyskaping i elfenbeinstårnet

Både NTNU og regjeringen vil ha mer nyskaping ved universitetene. Men det er mange hindre i veien for forskere som vil ut i markedet.

NTNU vil øke satsingen på kommersialisering. Her ved prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim. 

«Nå er det opp til oss å connecte the dots», lød det fra podiet på klingende forretnings-norwenglish. Nei, jeg var ikke havnet i en krysning mellom The Julekalender og The Office, men NTNUs seminar for de nyansatte innovasjonslederne. Det er en del av NTNUs nye nye program for kunnskapsbasert innovasjon, og kommer i tillegg til NTNUs andre nyskapingstiltak, blant dem teknologioverføringskontoret NTNU TTO, NTNU Accel og NTNU Discovery.