Miljøsvin på snarvisitt

Cruiseturismen vokser, og det samme gjør de enorme utslippene fra skipene. Neste år skal 91 cruiseskip klappe til kai i Trondheim. Slik kan vi ikke fortsette.

Cruiseskip på besøk i Norge forurenser. Dagens lovverk gjør det vanskelig for politikerne å redusere antallet skip som kommer. Nå utarbeides en felles politikk for cruisehavnene. Det er lite, men godt skritt i riktig retning, skriver vår kommentator. 

Saken oppdateres.

Det må stilles strengere krav til rederiene dersom de skal besøke oss. I tillegg må lovverket utformes slik at også miljøhensyn kan brukes som grunn til å sette et tak på hvor mange skip som får lov til å komme til våre havner.

Politikerne i Trondheim og i andre norske cruiseskiphavner arbeider nå med å utforme tiltak og virkemidler som skal få ned utslippene og klimaavtrykkene fra cruisetrafikken. Det er fornuftig å stå sammen i arbeidet med å presse rederiene til å rydde opp i det svineriet de slipper ut. Men slike tiltak tar tid å få på plass. I mellomtiden blir det stadig flere cruiseanløp. Lovverket åpner ikke for at noe kan gjøre for å holde antallet skip nede. Det henger ikke på greip.

Det jobbes nå med å foreslå tiltak og virkemidler for å stille strengere krav til skip som skal besøke Norge. Oslo kommune har tatt initiativet til en felles politikk for å redusere utslippene fra de store turistskipene som kommer fullastet med turister. Formannskapet i Trondheim skal neste uke ta stilling til om de skal slutte seg til de 14 kravene som foreslås innført og som skal bidra til en mer bærekraftig cruiseturisme. Det bør de gjøre. Det er viktig å stå sammen med andre kommuner som er populære cruisehavner slik at alle blir enige om strengere regler som presser rederiene til å rydde opp.

LES OGSÅ: Debatt: Cruisetrafikken er viktig for å synliggjøre vårt lille land

I forslaget heter det blant annet at det skal stilles krav til alle cruiseskip som kommer må ha på plass renseteknologi for svovel- og nitrogenoksider innen 2021. Fra 2025 skal alle skip ha utstyr som gjør at de kan bruke landstrøm når de ligger ved kai. Innen 2026 skal det stilles krav til utslippsfri drift av skipene, og fra neste år legges det opp til å prioritere anløp av skip som kan dokumentere bruk av klima- og miljøtiltak.

Det nye regelverket som nå lanseres legger det opp til at skip som slipper ut minst og bruker landstrøm kan premieres gjennom lavere havneavgifter. Skip med gammel teknologi, store utslipp og oppvarmingsanlegg om bord som drives på fossilt brennstoff, må betale mer. Ett av de 14 tiltakene er også å arbeide for en ny lov som kan gi anledning til å begrense antall cruisepassasjerer og cruiseanløp per dag. Internasjonal havnelovgivning opererer med såkalt mottaksplikt av skip, og lovverket rundt adgangen til å nekte anløp på grunn av generell forurensning er uklart.

LES OGSÅ: Politikerne vil ha mer miljøvennlig cruisetrafikk

Strengere krav til de som forurenser er et godt og riktig prinsipp som også må ramme cruisenæringen. Det skulle derfor bare mangle at landets cruisehavner og norske myndigheter vrir om skruen for å tvinge frem handling hos rederiene. Vi kan ikke la dem holde på som før når hele verden er nødt til å ta klimautfordringene på alvor. Kombinasjonen mellom straff og belønning, eller gulrot og pisk som det ofte kalles, er på sin plass. Store investeringer til landstrømanlegg, slik blant annet hurtigruteskipene har fått, er imidlertid et tveegget sverd. Enovas toppsjef, Nils Kristian Nakstad, sa i sommer at slike anlegg er et dårlig klimatiltak fordi det hjelper klimaet bare i de få timene skipene ligger ved kai.

- Landstrømanlegg er ekstrem dyre prosjekter, som ikke skaper noen varig endring, sa Nakstad som mente næringen selv må ta innover seg nye forventinger til bærekraft. Enova-direktøren har et godt poeng. Næringen selv må rydde opp i sitt eget rot.

Det er mye som kan sies om denne formen for turisme, men miljøvennlig er den ikke. Cruisenæringen sørger for utslipp av om lag 38 millioner tonn CO2 årlig. Det er fire prosent av det samlede CO2-utslippet fra maritim aktivitet over hele verden. Samtidig er det en bransje i kraftig vekst og som er god butikk for rederiene. Derfor er det viktig å stille strengere krav slik at de investerer i miljøvennlige løsninger for fremtiden. De må gjerne fortsette å komme til Norge, men ikke før de får ryddet opp i utslippene sine.

LES OGSÅ: Vil stenge Trondheimsfjorden for cruiseskip som forurenser

En felles politikk som ønsker strengere krav er bra, men det vil ta tid og antall anløp vil øke år etter år. Nå burde vært tiden for å sette et tak for hvor mange anløp vi kan akseptere i Trondheim hvert år. Problemet er at dagens lovverk ikke har hjemmel for et slikt tak. Et skip som man frykter kan slippe ut olje i havnebassenget kan nektes anløp, men ikke et cruiseskip som spyr ut CO2, svovel og annen dritt gjennom skorsteinene. Nå er havne- og farvannsloven under endring. Det er naturlig å tenke seg at lokale politikere må kunne bestemme om det skal settes et slikt tak eller ikke.

Vi kan alltid diskutere hvor mye penger disse turistene legger igjen i Trondheim, men det blir en annen debatt. Det er uansett bra for byen at vi får besøk. Det er ikke de som tar bilder på Bybrua som er problemet, men skipene de kommer med.

Cruisenæringen har hatt det greit i mange år, nå er det tid for å kreve at de gir noe tilbake i form av ny teknologi som får ned utslippene. En felles politikk fra alle anløpsstedene er et sted å begynne, selv om det er små skritt i riktig retning.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå