En kveld for de store ord

Budsjettmøte i Trondheim bystyre er en kveld for store ord - ikke for store overraskelser. Det er kanskje der problemet ligger.

Budsjettdebatten i Trondheim bystyre var preget av til dels høy temperatur og store ord. Men problemet med budsjettprosessen er at det ikke er mulig for byens velgere å delta i den før etter at alt er avgjort, skriver vår kommentator.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Dette er årets viktigste politiske møte for alle oss som bor i denne byen. Det er i bystyresalen denne kvelden at politikerne vedtar hvor det skal satses, hvor det skal kuttes, hvordan eldreomsorgen skal bli, hvordan utviklingen på skolene våre skal være, hva vi skal betale i kommunale avgifter, eiendomsskatt og til SFO.  Nesten alt som har å gjøre med hverdagen til alle som bor og jobber i Trondheim i 2019 ble avgjort i bystyresalen torsdag kveld.

LES OGSÅ: Mener Høyre-budsjettet er ulovlig

En skulle kanskje tro at dette var kvelden med fullsatt galleri i rådhuset, demonstrasjoner på trappa og interessegrupper som hadde møtt opp for å påvirke sine folkevalgte til å fatte de riktige vedtakene. Da ordfører Rita Ottervik åpnet møte torsdag kveld satt det fire mennesker på tilskuerplassene i rådhuset. Det var ikke et menneske å se på trappa til rådhuset da bystyrets medlemmer kom spaserende i kveldsmørket for å vedta det økonomiske opplegget for neste år. Kanskje satt det noen hjemme og så på streamingen av møtet, men jeg tviler på at nettlinjene fra rådhuset var spesielt hardt belastet av den grunn.

Hvorfor er det slik? Det er lite som tyder på at byens velgere ikke er opptatt av kvaliteten i eldreomsorgen, lærertettheten på skolen eller nivået på de kommunale avgiftene. Det finnes et engasjement rundt om i byen rundt metrobusser, bilkjøring i sentrum, hvor mange sykepleiere det skal være på et bo- og servicesenter og hvilket nivå det skal være på bo- og aktivitetstilbudet for de funksjonshemmede. Det er bare å lese debattsidene i Adresseavisen hver eneste dag for å se det.

LES MER: Slik blir Trondheims-budsjettet for 2019

Det er kanskje ikke så rart at budsjettmøtet ikke skaper stort engasjement blant byens velgere når det heller ikke gjør det for de 67 representantene som sitter i bystyret. Alle, og særlig våre folkevalgte politikere, vet lenge før ordføreren ønsker velkommen til budsjettmøte hva som blir utfallet av den lange debatten. Det politiske flertallet – sentrum venstrealliansen som består av Ap, MDG, Venstre, KrF, Sp og Pensjonistpartiet – har blitt enige for flere uker siden. De innkalte til pressekonferanse på ett av byens sykehjem – slik de har for vane å gjøre – og presenterte sitt budsjettforslag. Det hadde de fremforhandlet på lukkede gruppemøter. Og når de ble enige, var i virkeligheten budsjettdebatten over.

Forslaget som ble vedtatt torsdag kveld ble presentert for media og byens velgere på en pressekonferanse tidlig i desember. Da var diskusjonen bak lukkede dører over, og ikke en eneste sjel har siden hatt mulighet til å prøve å flytte på en eneste krone i det budsjettforslaget som flertallet var blitt enige om. En slik budsjettprosess fører til lite engasjement og lite oppmerksomhet rundt de økonomiske disponeringene. Når ingen hører på de som har lyst til å prøve å få politikerne til å flytte noen tusen hit og dit, skal det mye til for at noen gidder å prøve på det.

LES MER: Gir ekstra til småbarnsforeldre med dårlig råd

Det er noe galt med en slik måte å drive økonomisk politikk på. Det er selvsagt hverken unaturlig eller kritikkverdig at et politisk flertall søker sammen for å bli enige om et budsjettforslag. Men budsjettet hadde hatt godt av å bli diskutert i offentligheten før alt var klappet og klart på bakrommet. I virkeligheten er det bare en liten gruppe fra flertallet i trondheimspolitikken som sitter i et lukket rom og avgjør   fordeling av millionene som skal brukes neste år. Når de er enige, er løpet kjørt. Byens velgere, organisasjoner, tillitsvalgte og interessegrupper har bare mulighet til å påvirke prosessen i tidsrommet mellom når rådmannen legger frem sitt forslag, og til partiene starter sine interne prosesser. De har ingen mulighet til å reagere på de forslagene som flertallet har blitt enige om og som ble banket gjennom i bystyresalen torsdag kveld. I en slik prosess er det svært mange som aldri får diskutert det budsjettet som blir vedtatt. På veien til enighet i den store flertallsalliansen er det lett å tenke seg at mange stemmer som burde vært hørt, aldri blir lyttet til.

Et velfungerende lokaldemokrati må ta mål av seg til å skape et bredt folkelig engasjement blant byens velgere. Det er fint at bystyrerepresentantene viser stort engasjement i budsjettdebatten. Det er også greit at flertallet har blitt enige om et budsjettforslag på forhånd og sørger for at det blir vedtatt. Det skjer etter en heftig debatt med store ord og retoriske finter fra talerstolen i bystyresalen. Men den debatten burde hele byen fått lov til å være med på før alt var avgjort.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER


På forsiden nå