Skal villmarkens sus bli til sus fra vindmøller?

Flere steder i Trøndelag kan du fortsatt oppleve suset fra villmarken. Men hvor lenge går det før dette erstattes med suset fra vindturbiner på hver knaus og topp?

Vindkraft og urørt natur vil skape store konflikter i årene som kommer. Nå utreder NVE hvilke områder i Norge som er mest egnet for ny vindkraft, men hensynet til å bevare urørte naturområder ligger ikke i disse vurderingene, skriver vår kommentator.  Foto: ARKIVFOTO

Kan du slå deg til ro med tanken på at 48 prosent av all trøndersk villmark står i fare for å bli berørt av vindkraftutbygging? Eller 62 prosent av villmarka i Finnmark? Totalt for hele landet er det nesten 37 prosent av de urørte landområdene i Norge som foreløpig står på planene for å bli en del av den nasjonale rammen for vindkraftutbygging. Det tas ikke lenger hensyn til urørt natur når slike planer lages.