Det er ikke penger til alt i Miljøpakken

Miljøpakken i Trondheim har gjort mye bra for byen. Men det må være grenser for hva man kan lure inn i pakken som i stor grad finansieres gjennom bompenger.

Bystyret i Trondheim og Fylkestinget i Trøndelag har vedtatt budsjettet for Miljøpakken 2019. En Miljøpakke hvor bompenger utgjør halvparten av inntektene kan ikke bruke penger på alle tiltak som politikerne ikke finner plass til på de ordinære budsjettene, skriver vår kommentator. 

Saken oppdateres.

10 millioner til asfalt på grusveiene i Trondheim, 19 millioner til ny bru på Byneset. Millioner til rådgivning og rød asfalt på sykkelveier. Miljøpakken har penger til det meste i 2019 – takket være staten, deg, meg og bompengene.

Miljøpakken skal bruke nesten én og en halv milliard kroner i 2019. Kronene skal i hovedsak brukes til metrobussen, drift av kollektivtrafikken, nye veier, den lenge etterlengtede nye brua på Sluppen, trafikksikkerhetstiltak og nye veier for syklende og gående. Omtrent halvparten av pengene i den svære pakken kommer inn i bomstasjonene i og rundt Trondheim. Resten av pengene kommer fra staten, fylkeskommunen og Trondheim kommune.

Torsdag kveld behandlet bystyret i Trondheim budsjettet for Miljøpakken 2019. Det samme har Fylkestinget gjort. Nå skal kommunen og fylkeskommunen komme sammen for å bli enige om hvor alle pengene skal brukes.

Miljøpakken har gitt oss bedre kollektivtrafikk. Pengene har gitt oss nye sykkelveier og bedre fremkommelighet for de som bruker beina. Tiltakene som er iverksatt virker, stadig flere har akseptert at det er mulig å kjøre mindre bil. Og pengene strømmer inn, både gjennom alle bomstasjonene og fra avtaler med staten. Bompengene virker både som en inntektskilde for å finansiere nye tiltak, men er også trafikkregulerende. Uten bomstasjonene vil biltrafikken øke og inntektene gå ned.

Vi snakker om mye penger, og mange tiltak. Men Miljøpakken kan ikke finansiere alt i denne byen. Budsjettet for 2019 tyder imidlertid på at politikerne i bystyret og fylkestinget har funnet en krukke med penger som de mener kan bruke til stort og smått.

Å bruke 10 millioner til å legge asfalt på grusveier i Trondheim, er både fint og nødvendig. Men skal bompengene som skauninger og malvikinger betaler for å kjøre til Trondheim, brukes til asfalt på grusveier på Byåsen? Eller skal inntektene fra bomstasjonene være med på å betale 19 millioner kroner til den nye Brå bru på Byneset, når det egentlig burde vært avsatt penger til det på fylkeskommunens budsjett? Er det riktig å bruke 5,8 millioner kroner i Miljøpakken på at noen reiser rundt for å gi bedrifter råd om hvordan de ansatte bør reise til og fra jobben? Eller fire millioner kroner for å legge 650 meter med rød asfalt på en sykkelsti på Sverresborg?

Mye av dette er småpenger i den store potten som Miljøpakken rutter med. Men politikerne må passe seg for å bruke denne pakken til å finne penger for prosjekter de ikke finner dekning for i de ordinære budsjettene sine. Det er vanskelig å se at mer asfalt på Trondheims grusveier, eller rød asfalt på en sykkelvei på Sverresborg skal bidra til hovedmålet med Miljøpakken – nemlig å hindre vekst i biltrafikken.

Bilister fra Trondheims nabokommuner må finne seg i å betale for å kjøre inn til byen. På den måten bidrar de med inntekter, men får også nyte godt av nye veier, parkeringsanlegg og et styrket kollektivtilbud som gagner alle – både bilister, de som tar buss, sykler og går – i og utenfor Trondheim. Men det må være måte på hva man skal trykke inn i pakken, og be om at bilistene er med på å betale.

Dersom det oppleves som at bystyret i Trondheim «lurer» inn en rekke småprosjekter i en gigantisk pakke for å slippe å bruke penger over egne budsjetter, vil det styrke misnøyen og svekke arbeidet med å omgjøre Trondheim og regionen til et bedre og grønnere sted. Jo flere prosjekter som skal finansieres gjennom pakken, jo større er sjansene for at prisene i bomringen skrus opp. Dersom det skjer kan det skape økt irritasjon rundt et prosjekt som de aller fleste av oss erkjenner er med på å forandre byen til det bedre.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå