Kommentar

Ni underskrifter på samme skjema er åtte for mange

Drukner du i skjemaer, rapporter og sjefer som er kontrollfriker? Ta det med ro, Senterpartiet lover å jakte på tidstyven i din kommune.

Saken oppdateres.

Det er fristende å kalle Senterpartiets tillitsløft for en reform der hver mann eller kvinne er sin egen sjef. Men det er for alvorlig til det. Og det angår antakelig alle oss som regelmessig blir bortheftet av meningsløst papirarbeid. Som skjemaer, rapporter, søknader, evalueringer, eller rett og slett en henvendelse til en offentlig etat.

LES OGSÅ: - De som arbeider med olje, tjener gode penger i dag

Det florerte med «gode» eksempler på skjemaveldet under helgens landsmøtet. Som da en senterpartidelegat fortalte om at han må signere dokumenter om samme sak hele ni ganger. Om sykepleiere som brukere for stor del av tiden sin på å skriver rapporter og på kontorarbeid, i stedet for på pasientene. Fordi arbeidsgiveren krever det, og fordi staten krever at arbeidsgiveren krever det.

Ifølge Senterpartiet har problemet en utenlandsk opprinnelse, som igjen er adoptert av dagens regjering. Synderen heter «New public management», eller ny offentlig ledelse, som de sier i Sp-kretser. Men det blir ikke mer spiselig av den grunn. Det dreier seg nemlig om hvordan man driver offentlige tjenester mest mulig effektivt. For å kunne oppnå dette, må offentlige tjenester være mål- og resultatstyrt. Det betyr ifølge Sp færre ansatte, sentralisering og fremmedgjøring av ansvar. Som igjen yngler skjemaer, rapporter og fjernstyring.

LES OGSÅ: Sp har startet regjeringsjakten

Men hva har så dette med tillit å gjøre? Jo, det er her partiet bruker slagord som folk forstår. Som å overlate ansvar til dem som vet «hvor skoen trykker». Og det er ikke en byråkrat i Oslo, mener Senterpartiet. Nestleder i Senterpartiet og leder for tillitsutvalget, Anne Beathe Tvinnereim, mener de ansatte - de som er nær brukerne, må gis mer tillit og ansvar. Det være seg sykepleiere, helsearbeidere, politifolk eller lærere. Senterpartiet kaller det tillitsbasert ledelse.

Det er ikke vanskelig å være enig i at mange offentlig etater både er for byråkratiske og for langt unna brukerne i dag. Landsmøte kom med grelle eksempler på dette, og nevnte blant andre Nav og Skatteetaten. Senterpartiet vil nå starte med å se på skjemaveldet og flytte ansvar nærmere brukerne i kommunene, for seinere å gå løs på statlige etater. De kan blant annet vise til gode forsøk på det de omtaler som mer tillitsbasert ledelse både i Dovre og Oslo kommuner.

Men det er noen skjær i sjøen. Det å flytte ansvar ned til dem som står nærmest brukerne, og gi dem tillit til å ta riktige avgjørelser, medfører også en risiko. Senterpartiet ønsker å beholde små kommuner, der også fagmiljøene er mindre. Det å overlate ansvar for syke, gamle eller unge til noen få i disse kommunene går nok ofte bra, men det er også et sårbart opplegg. Og det kan skape store ulikheter mellom kommuner når det gjelder kvaliteten på tilbudet.

LES OGSÅ: Dårlig klima kan spolere festen

Derfor er det nødvendig å øke kvaliteten på rapporteringen og redusere kvantiteten. Det gjør vi ikke ved å øke antallet byråkrater sentralt og redusere tjenesteytere lokalt. Her har Senterpartiet en god sak. At de tre partiene som har snakket høyest om å redusere byråkratiet, nemlig Høyre, Frp og Venstre, opplever rekordøkning i byråkratisering i deres regjeringstid, er flaut. Men det viser også hvor vanskelig det er å kutte i dette byråkratiet. Enten de sitter i Oslo eller i en kommune nær deg.

På forsiden nå