Kommentar

Halv seier for Olje-Ola

Ola Borten Moe advarte mot finske «tilstander» dersom Norge tar olje- og gassinntektene ut av statsbudsjettet. Landsmøtet i Senterpartiet setter nå sin lit til fotosyntesen.

Ola Borten Moe kunne smile etter klimadebatten på landsmøtet på Hamar i helgen.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe kan puste lettet ut etter landsmøtet på Hamar. Den delen av næringsrapporten som handlet om olje, og som førte til en del debatt før landsmøtet, ble vedtatt med visse justeringer. Men hovedbudskapet til olje-gründer Borten Moe ligger fast. Det betyr at en utfasing av olje og gass må skje parallelt med at fornybar energi fases inn. Det kan ta tid.

LES OGSÅ: Ni underskrifter på samme skjema er åtte for mange

Klimafløyen i partiet, med nestleder Anne Beathe Tvinnereim i spissen, jublet over det de oppfatter som en klimaseier etter landsmøtet. Det lever Borten Moe godt med. Nestlederen høstet stående applaus etter at han hadde lagt frem næringsrapporten på lørdag. Retorisk spurte han om hva som skjer dersom Norge ikke hadde hatt oljen, og viste til at Finland bare har 39 prosent av det norske statsbudsjettet fordelt på antall innbyggere. Han minnet om hvilke kutt det norske samfunnet må gjennomgå om vi ikke beholder disse oljeinntektene. I oppsummeringen bemerket Borten Moe tørt at det kan virke som om det er en viss grad av tilslutning til denne overordnede analysen.

Senterpartiets svar på å løse klimakrisen er ikke forbud, men bruk av naturressursene. Riktignok vedtok landsmøte en klimaresolusjon der de tidfester karbonfangst for noen bedrifter og opprettelsen av et CO₂-fond. Partiet forplikter seg også til å delta i det internasjonale klimasamarbeidet, og at Norge tar sin del av ansvaret i Parisavtalen med konkrete utslippskutt.

LES OGSÅ: - De som arbeider med olje, tjener gode penger i dag

Hvordan er dette mulig uten at vi på kort sikt også kutter kraftig i oljeproduksjonen? Her mener Senterpartiet at det er bedre å utvikle klimateknologi og stimulere til omlegging til mer miljøvennlige løsninger. Og at oljeproduksjonen uansett vil falle på grunn av lavere etterspørsel.

Det er likevel skogen som skal redde klimaregnskapet. Men det krever en helt annen, og mer aktiv, skogpolitikk enn vi har i dag, mener partiet. Avvirkningen og skogplantingen har gått ned hvert år. Ifølge Trygve Slagsvold Vedum vil CO₂-opptaket i skogen falle med fem millioner tonn fram til 2030. Dette tilsvarer et samlet årlig utslipp som fra den norske bilparken. Det fikk mange av delegatene til å heie på fotosyntesen.

Senterpartiets landsmøte ga ikke bare solid støtte til Ola Borten Moes hovedsyn på oljepolitikken, han er også fullstendig rehabilitert som partiets nummer to – etter Vedum. Gutteturen og den famøse SMS-en til Liv Signe Navarsete fra 2016 skapte mye støy da det ble kjent i fjor. Borten Moe har hele tiden nektet for at han hadde noe med meldingen å gjøre, men den har likevel heftet ved nestlederen.

Måten han ble møtt av lands-møtet på, med flere minutters trampeklapp og tilløp til jubel da han entret talerstolen lørdag, viser at han fortsatt er meget populær blant kolleger rundt om i landet.

LES OGSÅ: Sp har startet regjeringsjakten

Med en slentrende stil, humor og faglig tyngde begeistret han salen – helt på linje med Vedum. Han avviser overfor Adresseavisen at han har vært nede i en bølgedal politisk, men sier han er overlykkelig over mottakelsen fra sine egne. Nå skal Borten Moe og partiet ut på landeveien og prøve å overbevise velgerne om at Senterpartiet ikke bare er grønt, men også klimavennlig. Med hjelp av fotosyntesen.

På forsiden nå