Nå må vi snakke om oljen

LoVeSe er endelig avklart. Derfor må vi snakke mer om oljen.

Aps nei til konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble møtt med jubel fra AUF-leder Ina Libak /(øverst til høyre) og miljøbevegelsen. Nå må den store debatten om norsk oljevirksomhets fremtid starte, skriver vår kommentator.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Miljøaktivister over hele landet feirer oljeseieren på Ap-landsmøtet. Partiledelsen gikk på en real smell og er redd for konsekvensene dette vil få for forholdet til LO. Med denne viktige seieren i lomma, vil det nå komme nye oljeslag som miljøbevegelsen skal gå i krigen med.

LES OGSÅ: Skuffet over Ap's oljevedtak

I gangene på Folkets Hus i Oslo ble det jobbet lenge og hardt fra Ap-ledelsen for å få landsmøtet til å lande på et vedtak som i 2017. Da Ap gikk inn for å åpne en såkalt konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Men fylkespartiene i nord og AUF hadde gjort jobben sin godt, og presset Ap-ledelsen til et vedtak som parkerer vår tids største oljepolitiske kamp en gang for alle. Vedtaket betyr at disse områdene ikke vil se snurten av en oljeplattform i overskuelig fremtid.

LoVeSe har vært et viktig symbol. Mens oljeselskapene har fått boltre seg andre steder, har det meste av oljedebatten de siste årene handlet om disse tre områdene. Det redder ikke klimaet selv om oljen på havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir liggende der den er. De ressursene som måtte finnes der utgjør en svært liten del av de samlede olje- og gassressursene på norsk sokkel, og blir en liten fjert sammenlignet med de totale petroleumsforekomstene som verden skal pumpe opp og forbruke de kommende årene.

LES OGSÅ: Fiskerilaget glad for Ap-vedtaket

Men vedtaket om å ikke borre etter olje i torskens fødestue er likevel viktig i seg selv. Ap treffer folkemeningen over hele landet godt når de nå rydder dette spørsmålet bort fra den politiske debatten. Endelig er denne kampen over. Det kan Arbeiderpartiet tjene på. Nå unngår de angrep fra de partiene som har gjort spørsmålet om LoVeSe til den viktigste debatten om oljens fremtid her i landet. Samtidig viser Ap vilje til å sette ned foten for oljevirksomhet i sårbare områder. Det er nye toner fra Ap som alltid har slått ring om norsk oljevirksomhet. I et parti som ofte fatter vedtak som begynner med setningen «Ap skal utrede muligheten for», er det befriende at de avklarer dette så tydelig.

LES OGSÅ: Ap-topp fra Lofoten gråt av glede

Jonas Gahr Støre kaller dette vedtaket å rive av plasteret for spørsmålet om oljevirksomhet i dette området. Det har han rett i. På begge sider i kampen har LoVeSe betydd nærmest alt, og overskygget nesten enhver annen debatt om fremtiden og retningen for norsk petroleumsindustri. Når den nå er ryddet vekk, kan vi starte den store diskusjonen om olje-Norges fremtid.

Ap’s bidrag til å avklare dette spørsmålet bør bringe debatten om oljen inn på nye spor. Vi trenger en bred debatt om hvilke krav som skal stilles til bransjen, hvordan den skal omstilles og utvikles og hvilken rolle den skal ha i årene som kommer, også i det grønne skiftet. Det er fortsatt lenge til det blir politisk flertall for å sette en sluttdato for norsk oljevirksomhet, selv om det er politiske krefter som jobber hardt for nettopp det. Alt tyder på at det fortsatt skal pumpes olje og gass fra havbunnen utenfor Norge i mange år ennå. Fremover må vi derfor bruke mer tid på å diskutere hvordan denne næringen blir grønnere, hvordan den omstilles når etterspørselen eller olje går ned og hvordan kompetansen i bransjen kan brukes til å utvikle ny energiproduksjon ute på havet og på land.

Ap-vennene i LO er frustrerte etter landsmøtet. Det kan selvsagt bli tøffere for lokale Ap-politikere å drive valgkamp der oljeindustrien står sterkt, som for eksempel på Verdal. Det er ikke sikkert at de tyngste industrimiljøene i Trøndelag og resten av landet lar seg overbevise når Ap sier de skal utvikle og ikke avvikle oljebransjen. Selv om Ap parkerer Lofoten, Vesterålen og Senja, er de fortsatt et parti som slår ring om norsk oljevirksomhet og slår fast at det fortsatt skal pumpes olje og gass opp fra havbunnen en rekke andre steder. Selv om LO, oljebransjen og kraftsosialistene er skuffet over vedtaket, kan også de konsentrere seg om den store diskusjonen om bransjens vei inn i fremtiden. Det kan alle tjene på. I realiteten ville det ikke vært et eneste flertall på Stortinget som hadde sikret en konsekvensutredning av områdene uansett.

En miljøbevegelse ruset på seier i LoVeSe-slaget vil nå ruste seg til kamp på nye oljefronter. Det neste slaget kan handle om oljeboring i Barentshavet eller ved iskanten i nord. Ap vil ikke endre skattesystemet eller leterefusjonsordningen for oljebransjen, men det er det mange andre som vil. Diskusjonen om en sluttdato for det norske oljeeventyret, kan fort ta fyr for alvor.

Når LoVeSe er borte fra oljekartet har de som engasjerer seg i norsk oljes fremtid to valg. De kan enten finne nye enkeltområder eller symbolsaker å kjempe for, eller ta den store debatten om norsk oljeindustris vei inn i et grønt skifte. Kanskje kan vi klare begge deler på én gang?

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER


På forsiden nå