Abbasi-saken:

Fortjener bedre enn politisk svarteperspill

Dilemmaene Abbasi-saken reiser, trenger en grundig politisk debatt. I stedet er pekespillet i gang.

Søsknene Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi, samt deres mor Atefa Rezaie, er nå tilbake i Norge etter at utsendelsen ble stanset.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Fra trondheimspolitikerne er beskjeden klar: Abbasi-familien må få bli. Norsk innvandringspolitikk er for streng.

Nasjonalt er ikke enigheten like stor, verken mellom regjeringspartiene eller internt i Ap og Høyre. Unntaket er Frp. Som eneste parti står de utenfor uttalelsen fra formannskapet i Trondheim om at barnas beste må tillegges større vekt i asylsaker.

LES OGSÅ: Abbasi-søsknene gjenforent med moren sin

Allerede lørdag – samme dag som familien ble tvangsutsendt - sendte Ap-ordfører Rita Ottervik et brev til partilederne i KrF og Venstre. Der ba hun om at «statsrådene bidrar til å endre politikken slik at saker som dette løser seg ved at menneskelige hensyn veier tyngst».

I Venstre er irritasjonen stor over at trondheimsordføreren sender ballen til KrF og Venstre, vel vitende om at hun ikke har sitt eget parti i ryggen. De mener hun forsøker å legge skylden på partier hun vet er enige med henne, i stedet for å ta kampen med sine egne.

LES OGSÅ: Brøt helsepersonell legeetikken i abbasi-utsendelsen?

Derfor peker Venstre-leder Trine Skei Grande på Ap, og ikke de blå storebrødrene i regjeringssamarbeidet, i svaret til Ottervik. Ifølge Grande er Venstre villige til å gjøre endringer, men bare dersom Arbeiderpartiet er med. Spillet er i gang, med andre ord.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer verken Ottervik eller Venstre i møte. Overfor Adresseavisen gjør han det klart at han ikke vil ta initiativ til en oppmykning av asylregelverket, verken internt i Ap eller overfor regjeringen. I stedet spiller han ballen tilbake til Venstre og regjeringen. Han sier de må komme med en sak til Stortinget selv, dersom de vil endre dagens praksis.

Venstre viser til asylforliket fra 2015 når de argumenterer med at Ap må være med på en eventuell oppmykning av regelverket. Midt under flyktningkrisen ble alle partier på Stortinget, minus MDG og SV, enige om 18 innstrammende punkter. Men ingen av dem berører det sentrale spørsmålet i Abbasi-saken: Når skal menneskelige hensyn trumfe de innvandringsregulerende?

LES OGSÅ: Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker

Det er bred enighet i norsk politikk om at menneskelige hensyn alene ikke kan gi opphold på humanitært grunnlag. Da hadde nærmest alle fått bli. Men uenigheten er stor når spørsmålet er hvor tungt de innvandringsregulerende hensynene skal veie.

I Abbasi-saken har sistnevnte fått det avgjørende ordet. I september 2012 fikk familien midlertidig opphold fordi moren var en enslig kvinne uten mannlig nettverk i Afghanistan. Familien hadde bodd i Iran siden slutten av 1990-tallet, og moren forklarte at de mistet ektemannen på flukten derfra til Norge. Noen måneder senere dukket han likevel opp her i landet, og oppholdstillatelsen ble trukket tilbake. Dagen etter at familien fikk vite at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholdt vedtaket, forsvant faren igjen. Lagmannsretten mener mannens forsvinning var «strategisk motivert i den hensikt å oppnå oppholdstillatelse i Norge for familien».

LES OGSÅ: Vi kan ikke honorere en familie som har nektet utreise i fem år

Frykten er at dersom Abbasi-familien får bli, kan flere afghanske familier sende kvinner og barn alene til Norge for å få opphold. Det vil ikke være såkalt «innvandringsregulerende». Derfor måtte de ut, selv om UNE selv sier at barnas beste er å få bli i Norge.

Regler er som kjent til for å følges. Likevel er denne saken full av vanskelige spørsmål. Hvorfor skal barna straffes fordi myndighetene mener foreldrene har gjort feil? Hvordan kan Norge sende ungdommene i familien tilbake til Afghanistan, et land den eldste forlot som baby og de andre aldri har vært i? Hvorfor er Norge et av landene i Europa med flest tvangsreturer til Afghanistan? Hvorfor mente myndighetene det var greit å fortsette tvangsreturen av ungdommene, selv om moren var for syk til å fly?

Adresseavisen følger Abbasi-saken tett. Les alle sakene her!

På kort sikt har Afghanistans avgjørelse om å nekte familien innreise reddet dem fra tvangsretur. Hva som skjer i fremtiden er uvisst. I mellomtiden må norske politikere vurdere om dagens praksis er for streng. Det er en høyst nødvendig debatt. Den fortjener grundig behandling, ikke politisk pekelek og svarteperspill.

På forsiden nå