Adresseavisen mener:

Vi må kunne stole på megleren

Kunder som mener en megler har opptrådt kritikkverdig under kjøp eller salg av bolig, bør klage på dette.

De fleste som har kjøpt bolig gjennom en eiendomsmegler, har opplevd budrunden som en krevende øvelse.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

De fleste som har kjøpt bolig gjennom en eiendomsmegler, har opplevd budrunden som en krevende øvelse. Det er det viktigste kjøpet mange av oss gjør, og det dreier seg om en stor investering. Da er det desto viktigere at kjøpet foregår på en ryddig og skikkelig måte, både for de som kjøper, og de som byr på boligen. En undersøkelse Aftenposten har gjort av eiendomsmegler-bransjen de siste årene, viser dessverre at det ikke alltid går rett for seg.

LES OGSÅ: Boligprisene gikk ned i mai

De fleste boligtransaksjoner går gjennom et meglerfirma. Det skal sikre en ryddig og god overdragelse av boligen både for selger og kjøper. Det er mange juridiske og finansielle snubletråder i en slik transaksjon. Derfor er det viktig at du kan stole på at megleren sørger for at det formelle er i orden. Aftenpostens reportasjer har avdekket en økning i antall brudd på god meglerskikk. Det er ikke snakk om et veldig stort antall klager og brudd i forhold til de mange tusen transaksjonene som gjennomføres, men det er grunn til å tro at det er store mørketall.

Klagene går både på hvordan boligen markedsføres og hvordan selve budrunden foregår. Det er spesielt misnøye med hvordan noen meglere opptrer for å drive opp prisen blant budgiverne. Flere er også misfornøyde med at megler ikke er tilgjengelig nok for å svare opp budene.

LES OGSÅ: Trondheim med svakeste boligprisvekst av storbyene i mars

Kunder som mener en megler har opptrådt kritikkverdig under kjøp eller salg av bolig, bør klage på dette. I første omgang til oppdragsgiver, men dersom de ikke når frem der, er Reklamasjonsnemda neste skritt. Brudd på god meglerskikk kan gi reduksjon i meglerhonoraret. Dessverre slipper bransjen for lett unna, selv der det er trolig at kunden har tapt store beløp på dårlig håndverk. Det kan være noe av grunnen til at såpass få velger å klage.

LES OGSÅ: Enklere for unge å komme inn på boligmarkedet uten foreldrehjelp

Alle de store meglerhusene har brutt god meglerskikk. De beklager enkelttilfellene, men unnskylder seg med at det er svært få brudd. I de fleste tilfellene er det enkeltmeglere som har vært mer opptatt av salg fremfor kvalitet på oppdraget. Det er ikke holdbart. Vi må kunne stole på meglerne. Boligselgeren betaler tross alt ofte et sekssifret beløp for jobben.

På forsiden nå