Kommentar

Valget er hemmelig, men ikke resultatet

Åfjord har bestemt å ikke oppgi stemmetallet for valgkretsene av hensyn til velgernes anonymitet. Vi er ikke opptatt av hva naboen stemmer, men hvorfor innbyggerne stemmer som de gjør.

Leder i valgstyret i Åfjord, Jon Husdal, her sammen med ordfører Vibeke Stjern, har bestemt at resultatet i den sammenslåtte kommunen presenteres uten tall fra kretsene. Begrunnelsen er at de ønsker å ivareta velgernes anonymitet. Det hadde likevel vært interessant å vite om folk i Roan stemte på ordfører Einar Eian (under).  Foto: ADRESSEAVISEN

Saken oppdateres.

Det er interessant lesing å finne ut hvordan trønderne stemte ved årets kommunevalg, ikke bare i Trøndelag, men helt ned i kretsene og bydelene i kommunene. Det gir mange uvanlige utslag, som ofte kan forklares ut fra lokale forhold med bakgrunn i enkeltsaker og personer. Ikke minst bidrar dette til å forklare hvorfor velgerne har stemt slik de gjorde spesielt i de ti nye sammenslåtte kommunene i Trøndelag.

LES OGSÅ: Jeg tvilte, valgte og bommet

I sammenslåtte Åfjord kommune har valgstyret bestemt å offentliggjøre valgresultatet for hele kommunen, det vil si uten kretser verken i «gamle» Åfjord eller Roan. De viser til anbefaling fra Valgdirektoratet, skriver Fosna-Folket. Begrunnelsen er at de ønsker å verne velgernes anonymitet. Ved for små kretser slår valgloven fast at særskilt opptelling av stemmesedler bare kan gjøres dersom manntallet for kretsen inneholder minst hundre stemmer. Er det færre enn hundre navn i manntallet, må foreløpig opptelling skje enten hos valgstyret eller på et annet stemmested.

LES OGSÅ: Fikk tilbud om ordføreren - sa nei

De kommunene som har små kretser, velger derfor enten å samle tellingen i noen kretser slik at alle oppfyller vilkårene for anonymitet, eller de teller alle stemmesedlene samlet uten å fordele på krets. Åfjord kommune har valgt det siste. Det har også flere andre småkommuner i Trøndelag gjort, men ikke alle. I blant andre Fosnes kommune har kretsen Salsnes/Lund offentliggjort resultatet, tross at det bare er levert 46 stemmer ved årets kommunevalg.

Vi er ikke ute etter å finne ut hva den enkelte stemmer i en kommune. Det skal også veldig mye til for eksempel å finne ut hvem de tre som stemte Høyre i Salsnes er, eller den ene som ga stemme til MDG. Prinsippet om hemmelig valg er nedfelt både av FN og er et hovedprinsipp for frie og demokratiske valg i Norge. De som stemmer, skal være helt trygge på at dette skjer i hemmelighet.

LES OGSÅ: Fosenvalget kan snu om på alt

Valgstyret i Åfjord er derfor i sin fulle rett når de velger å presentere valgresultatet for hele kommunen. Det er likevel synd, både for innbyggerne og for media, som ønsker å finne ut hvorfor folk stemmer som de gjør. I «nye» Åfjord er det to tidligere kommuner med hver sin profilerte ordfører, som kjempet om ordførerkjedet. De to valgte å samarbeide etter valget, med Vibeke Stjern (Ap) som ordfører fra Åfjord og varaordfører Einar Einan (H) fra Roan.

Valgresultatet i Trøndelag viser store variasjoner på hvilket parti, liste og enkeltpersoner folk stemte på. I Trondheim var for eksempel SV størst på Lademoen, men fikk bare 5,5 prosent av stemmene på Rye på Byneset. I flere av de ti sammenslåtte kommunene er det stemt taktisk på kandidater og lister der de representerer lokale saker og frontfigurer i sin krets. Å vite resultatet, gir innsikt om valget og kan forklare noe av hvorfor resultatet ble som det ble.

Det hadde vært interessant å vite om det er lokale utslag på valgene i Åfjord og Roan også. At vi ikke får vite hva folk stemte i de minste kretsene, er forståelig. Men det hadde vært interessant å få resultatet fra for eksempel Roan og Åfjord hver for seg. De resultatene er historiske og kan fortelle noe om velgerne stemte på sin gamle kommune, på sine foretrukne partier eller på den lokale ordførerkandidaten. Det ivaretar også anonymiteten til den enkelte.

LES OGSÅ: Slik gikk valget i de sammenslåtte kommunene

Det skal fortsatt være opp til den enkelt om de velger og hva de velger. Det er en privatsak. Men valgresultatet bør i størst mulig grad være åpent for alle, også der det er mulig å bryte ned på grendenivå.


På forsiden nå