Hent IS-barna hjem

Jussen er kanskje kompleks, men moralen er veldig enkel. Vi kan ikke sitte stille og se på at norske barn går til grunne i helvetes forgård.

47 000 barn er sperret inne i al-Hol-leiren i Syria. Noen av dem er norske. Det er på tide å sørge for et politisk flertall slik at IS-barna og deres mødre kan komme hjem, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Ali Hashisho

Saken oppdateres.

Regjeringen virker handlingslammet mens norske barn kan dø i Syria. Fredag kommer flertallet på Stortinget til å stemme ned et forslag om at regjeringen skal sørge for å hente ut en dødssyk norsk fireåring.

Rundt 70 000 mennesker, 47 000 barn og 23 000 kvinner, er sperret inne i al-Hol-leiren. Dette er mennesker som tidligere bodde i IS-kalifatet i Syria og Irak. Norske myndigheter anslår at mellom 30 og 40 av barna der er norske eller har norsk tilknytning. Leiren er under kurdisk kontroll, og de har bedt Norge og andre land om å komme for å hente hjem sine borgere. Men sier det er uaktuelt å sende barn til Norge uten at foreldrene blir med. Forholdene i al-Hol er forferdelige. Folk mangler mat, vann og medisiner. Nylig ble et ukjent antall mennesker drept i leiren under opptøyer.

Det burde vært enkelt, men er alt annet enn det. Norske statsborgere som havner i trøbbel i utlandet, har krav på hjelp fra norske myndigheter. Uansett hva de skal ha gjort. Enda enklere burde det vært når vi snakker om barna deres. I al-Hol finnes norske kvinner som frivillig og med overbevisning har reist til området for å kjempe for IS. De skal etterforskes og straffes for sine handlinger dersom de har begått forbrytelser. Men barna, enten de er født i Norge eller i IS-kalifatet, kan ikke stå til rette for de valgene foreldrene har tatt.

Men norske myndigheter kan ikke reise inn og kidnappe barna foran øynene på foreldrene. Slik fungerer ikke verden. Foreldreretten står sterkt, og Norge må operere innenfor lovverket. Så lenge disse kvinnene ikke frivillig vil sende barna sine ut av leiren, er det umulig for Norge å hente dem ut uten at også mødrene følger med. Når det er gjort, må rettsprosessen gå sin gang, og barnevernet må vurdere om de skal overta omsorgen for disse barna.

Den eneste løsningen er derfor å sørge for at både mødrene og barna får komme til Norge. Både Frankrike og Tyskland har hentet ut IS-kvinner og barna deres. Vi kunne jo begynt med å sjekke med dem om hvordan de gikk frem. Hundrevis av hjelpearbeidere og journalister har vært der inne. Vi har hentet ut fem foreldreløse barn fra leiren. Det er med andre ord mulig, dersom regjeringen vil.

I debatten har flere uttrykt bekymring for at Norge løper en betydelig risiko med å ta hjem IS-krigere. Det er forståelig, men vi kan ikke la oss blende av frykt uten å se på realitetene. Vi snakker om forholdvis få kvinner. Vi må kunne forvente at det norske rettssystemet håndterer såpass og at PST og politiet klarer å holde kontroll med disse kvinnene når de kommer hjem og har sonet sin straff. Dersom barna blir værende i leiren, vil de kunne radikaliseres i det som mange frykter kan bli arnestedet for et nytt IS-regime. Den risikoen er langt større enn risikoen vi tar ved å hente dem hjem og gi dem omsorg og en fremtid.

17. mai 2017 innkalte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende til pressekonferanse. Barnetogene var akkurat over da vi fikk nyheten om at Joshua French var utlevert. I forkant hadde Norge i årevis drevet et omfattende diplomatisk arbeid for å få utlevert den drapsdømte nordmannen. Det manglet hverken på politisk vilje eller ressurser i arbeidet med å få French og Tjostolv Moland tilbake. Som norske statsborgere nøt de godt av storsamfunnets evne til å stille opp for sine borgere. Småbarna i Syria har akkurat samme rett på hjelp. Det har deres mødre også, selv om vi forakter det de står for og eventuelt har kjempet for.

Mangel på politisk vilje preger situasjonen rundt IS-barna. Frp vil ikke løfte en finger for å hjelpe hverken dem eller mødrene. Der i gården er det ingen sympati å hente for IS-krigere. Barna deres har de sympati for, men mener de ikke er politikernes ansvar. Statsminister Erna Solberg og regjeringen har hentet foreldreløse barn fra Syria, og sier de nå arbeider med løsninger for de andre. KrF vil egentlig hente hjem alle norske mødre og barn. Venstre-politikere er på samme linje. Men både V og KrF vil heller føre den kampen internt i regjeringen enn å støtte forslaget fra MDGs Une Bastholm, som vil instruere regjeringen til å få hjem en syk fireåring, hans mor og søsteren på tre år av humanitære hensyn.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at Norge må hente hjem alle barna. Nå sier Ap at de vil ha en redegjørelse fra utenriksministeren om hva hun vil gjøre for å få barna fortest mulig hjem. Ap ønsker en helhetlig løsning, men individuell behandling av hver sak. Det er et fornuftig forslag som det bør være mulig å få politisk flertall for.

Da skjer i alle fall noe. Gjør vi ingen ting, blir IS-barna en svart flekk på vår historie. Saken vil så alvorlig tvil om vår evne og vilje til å hjelpe våre borgere, uansett hvilken situasjon de står oppe i.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå