Kan noen fikse toget snart?

Det virker som om Jernbane-Norge har flere direktører på millionlønn enn ledige soveplasser på nattogene. Er det rart passasjerene er sure?

Tilfredsheten med norske tog går kraftig ned. Våre politikere, Vy, Bane Nor og andre aktører i Jernbane-Norge har en viktig jobb å gjøre med å grenreise tilliten til toget, også gjennom Trøndelag, skriver kommentator Harry Tiller  Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

En undersøkelse om tilfredshet blant togpassasjerene viser tydelig at noe ikke går helt på skinner. 6900 tilfeldige passasjerer har svart. Mens passasjerene i vår ga Vy 74 av 100 poeng, viser de nye tallene at tilfredsheten er gått ned til 67 for hele landet. Det er alvorlig for Vy og for alle andre små og store selskap som sysler med tog og jernbane i dette landet.

Mye av misnøyen finner vi på Østlandet, innenfor det såkalte Intercity-trianglet. Strekningene Oslo – Lillehammer, Oslo – Halden og Oslo – Skien skal moderniseres og bygges ut. Du skal ikke ha levd lenge i landet før du blir kjent med begrep som buss for tog, signalfeil og innstilte avganger. I hele sommer har det vært unntakssituasjon for togene på Østlandet mens sommermånedene ble brukt på å bygge den nye jernbanen. Men også etter at togtrafikken åpnet i høst, har over 2000 tog blitt innstilt og hundrevis av avganger forsinket. I august lå punktligheten for jernbanen nede på 79,4 prosent, noe som er det laveste siden 2010, ifølge Aftenposten.

Det er lett å få sympati med sure østlendinger som ikke kommer seg på jobb i tide. Samtidig er det forståelig at store utbygginger skaper utfordringer. Men problemene til Vy og Jernbane-Norge stikker dypere enn som så. Misnøyen er stor på Østlandet, men ikke bare der. Også på de trønderske togstrekningene, langt unna den massive utbyggingen av Intercity, kan folk tøyle sin begeistring for togtilbudet.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet med mer til trønderske tog

De som tar regiontoget mellom Oslo og Trondheim, gir toget karakteren 74 av 100. I vår lå tallet for tilfredshet på 83. Rørosbanen, mellom Hamar og Røros, scorer 69 mot 78 for et halvt år siden. På Nordlandsbanen er tallet nå 69 mot 77 i vår. På Trønderbanen mellom Steinkjer og Lundamo har tallet sunket fra 84 til 77. Forbindelsen mellom Trondheim og Røros får 68 i score mot 74 for seks måneder siden. Og på toget mellom Trondheim og Storlien er tallet sunket fra 76 til 73. Ingen av de trønderske togstrekningene scorer særlig høyere enn i resten av landet.

Hva forteller det oss?

I alle fall at Vy, Bane Nor og andre aktører i det komplekse togsystemet ikke bare har utfordringer i og rundt Oslo, men over hele landet. Det bor mange på Østlandet, men diskusjonen om investeringer og fornyelse av tognettet kan ikke bare konsentrere seg om de som pendler inn og ut av hovedstaden. Trønderske politikere må, i større grad enn det vi har sett til nå, sørge for at jernbanen gjennom Midt-Norge også får sin rettmessige del av kaka som skal brukes på et nytt og moderne togtilbud. Mye handler om Oslo-området, men alt kan ikke handle om det. Trønderbanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen trenger politikere som bryr seg om dem.

Det jobbes med nye løsninger og utslippsfrie tog. Regjeringen har satt av 100 millioner på statsbudsjettet for å begynne elektrifiseringen av Meråkerbanen og deler av Trønderbanen, men ikke for hele strekningen mellom Trondheim og Steinkjer. Nå kan nye batteridrevne tog få fart på planene om utslippsfri togforbindelse fra Trondheim og nordover. Men ingenting er foreløpig vedtatt. Det gjenstår med andre ord mye politisk arbeid.

Flere tar tog, og det investeres mer i jernbane nå enn på mange år. Det er bra. Mange av problemene i dag skyldes gamle synder og mangelfulle bevilgninger. Det har gjort mange av våre togstrekninger utdaterte. Flere steder kjøres det på jernbaneskinner fra krigens dager. Store deler av signalanleggene er fra 50-tallet. Når flere bruker toget, slik vi nå opplever over hele landet, sliter det mer på materiell, og problemer oppstår. Det jobbes med saken, det bevilges penger. Men det vil ta tid.

Det er ikke sikkert jernbanen har tid til å vente særlig lenger. Tilfredsheten, punktligheten og forutsigbarheten må opp nå. Reisevaner er vonde å vende. Når det gang på gang viser seg umulig å få booket en sovekupe på nattoget til Oslo fordi kapasiteten er sprengt, må det da være noen av de overbetalte direktørene i jernbanesystemet som kan sørge for å kjøpe inn nye vogner?

En kraftig modernisering av jernbanen vil skape mange utfordringer, men det hjelper lite å love forbedringer om tre-fire år, dersom de som venter på perrongen ikke ser snurten av et tog som forholder seg til rutetabellene.

Fra neste sommer skal svenskene ta over ansvaret for å kjøre togene i Trøndelag. Det svenske togselskapet, SJ Norge, får ansvaret for Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønder- og Meråkerbanen. Svenske tilstander på trønderske tog kan gi jernbanen et løft, men heller ikke svenskene kan klare seg uten gode rammevilkår, politikere som bryr seg om toget og jernbaneskinner og signalanlegg som fungerer.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå