Skal sette fart på byen med lokal krisepakke

Et enstemmig Trondheim formannskap har vedtatt en egen krisepakke for næringslivet. Det er en god start selv om politikerne ikke kan love lokale lettelser i skatter og avgifter.

Krisepakke: Ingrid Skjøtskift (H) har fått de andre politiske partiene i Trondheim med på et felles forslag til en krisepakke for bedrifter rammet av korona.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.


Trondheim er en av de første storbyene som vedtar en krisepakke for næringslivet etter et initiativ fra Ingrid Skjøtskift (H) med støtte fra blant andre varaordfører Mona Berger (SV). Etter forhandlinger er krisepakken nå noe mindre forpliktende, blant annet når det gjelder å ettergi eller lempe på skatter og avgifter til næringsaktører, og gratis gateparkering i Midtbyen i en periode er droppet. Flere av de økonomiske tiltakene som er foreslått, skal utredes nærmere. Det er fornuftig, men det er nødvendig med en rask avklaring.

Hensikten med den lokale krisepakken er å sette fart i byens næringsliv. Den kommer i tillegg til de statlige tiltakspakkene, og er tenkt finansiert av blant andre Trondheim kommune. Forslaget som ble lagt frem tidligere i uka, var riktignok ambisiøst og hadde en ukjent prislapp. Så lenge kommunen selv er i en uklar økonomisk situasjon, er det fornuftig å avklare kostnadene ved en lokal krisepakke. Kommunen bør likevel strekke seg langt for å bidra til at flest mulig næringsaktører i byen overlever. Det vil byen få igjen for seinere både gjennom å sikre arbeidsplasser, skatteinntekter og beholde flest mulig tilbud og tjenester etter krisen.

Krisepakken forplikter kommunen til å opprettholde en fleksibel og ubyråkratisk saksbehandling der næringslivet er avhengig av rask saksbehandling. Kommunen skal sørge for at flest mulig lærlinger får fortsette, og det skal legges frem en liste over hvilke prosjekter som raskt kan igangsettes dersom det kommer ekstraordinære statlige midler. Det skal også innføres gratis gategrunnsleie og frafalle omsetningsavgiften på alkoholholdig drikke ut august 2020 for kultur-, arrangements- og serveringsvirksomhet.

Av tiltak kommunen nå skal avklare, haster det med å få svar på om det er større kommunale investeringer som kan skyves frem i tid. Det gjelder blant annet prosjekter i Miljøpakken. De skal også vurdere om udisponerte midler kan brukes i krisepakken. Kommunen er videre opptatt av å se hvilke økonomiske konsekvensene stengingen av Olavshallen og Trondheim Spektrum får for den videre driften.

Det er positivt at Trondheim kommune er offensiv opp mot næringslivet og ikke sitter passiv og venter på statlige tiltakspakker. Det er helt nødvendig med en tett dialog mellom kommunen, lokale aktører og statlige etater fremover. Den lokale tiltakspakken er en god start, så vil nok næringslivet komme med innspill om ytterligere behov.

En av utfordringene for Trondheim kommune er at omliggende kommuner har vedtatt egne og strengere regler for pendling mellom kommunene. Det har rammet næringslivet i Trondheim ettersom ansatte pendler mellom kommunene. Kommunen vil derfor være en pådriver for lik praksis mellom kommunene i arbeidsmarkedsregionen. Trondheim kommune understreker at den skal ikke innføre egne karantenerestriksjoner.

Samtidig med at Trondheim kommune legger frem sin tiltakspakke, har også Trøndelag fylkeskommune annonsert at den vil bruke milliarder på å forsere prosjekter og skape aktivitet i regionen. Dette er en god begynnelse og gir klare signaler til næringslivet, og en tydelig melding til sentrale myndigheter. Det er tydelig at politikerne i Trondheim og regionalt nå tenker konstruktivt og fremover. Oppfordringer er at også de andre kommunene i fylket jobber sammen med næringslivet for å bidra til at hjulene holdes i gang.


På forsiden nå