Historisk mulighet kan bli tidenes tilbakeslag

KrF valgte Erna Solbergs regjering fordi det skulle gi partiet en historisk mulighet til å bekjempe sorteringssamfunnet. I stedet er det duket for storstilt liberalisering av bioteknologiloven.

Saken oppdateres.

I 2018 vant Kjell Ingolf Ropstad det beinharde slaget om KrFs retningsvalg. Han fikk både borgerlig regjeringsmakt og partiledervervet på kjøpet. Ropstads hovedargument var at et borgerlig regjeringssamarbeid ville gi KrF en historisk mulighet til å endre abortloven.

LES OGSÅ: Slik blir den nye bioteknologiloven

KrFs forhåpninger ble avløst av kraftig realitetsorientering i regjeringsforhandlingene på Granavolden. Abortloven ble stående tilnærmet uendret. Statsminister Erna Solbergs åpning for å diskutere innstramninger i loven framsto mest som et tvilsomt lokkemiddel. Ropstads offensive kampanje for borgerlig samarbeid var farlig nær å ende med et politisk mageplask. Redningsplanken var at KrF fikk gjennomslag for at bioteknologiloven ikke kunne endres, med mindre de fire partiene var enige om det.

LES OGSÅ: Mari er klar til å donere egg

Dette var viktig for KrF. I realiteten ga regjeringsplattformen KrF vetorett i alle saker som ligger under denne loven. Selv om KrF er i et mindretall på Stortinget i mange av disse spørsmålene, innebar forliket mellom regjeringspartiene at det verken ville bli tillatt med eggdonasjon eller assistert befruktning for enslige.

Hvor lenge fikk KrF være i paradis? Ikke lenge, skulle det vise seg. Noe av det første Frp gjorde da partiet gikk ut av regjeringen tidligere i år, var nettopp å søke flertall for en omfattende liberalisering av bioteknologiloven. Nå har det tidligere regjeringspartiet inngått avtale med Ap og SV om endringer som vil tillate både eggdonasjon, assistert befruktning av enslige og utvidet adgang til tidlig fosterdiagnostikk. Stortinget behandler forslagene på tirsdag.

Liberalisering av bioteknologiloven ryster KrF langt inn i rota. Partileder Ropstad mener at svangerskapsomsorgen med tidlig fosterdiagnostikk snus på hodet, der formålet nå er at du skal lete etter avvik. «Da kommer du inn i et sorteringssamfunn», sier han til avisa Fædrelandsvennen.

LES LEDEREN: Uryddig liberalisering av bioteknologiloven

Dersom forslagene blir vedtatt, framstår Ropstad som et stort offer for skjebnes ironi. Han ledet KrF til høyre fordi det var «kun i Erna Solbergs regjering at KrF kan få gjennomslag for lovendringer som setter tydelige grenser mot sorteringssamfunnet». Slik formulerte han det i et leserbrev da partistriden var på sitt mest intense. Så opplever han det stikk motsatte. Grensepålene blir flyttet i liberal retning og sannsynligvis mye lenger enn om KrF hadde valgt å gå til rødgrønn side.

Det er alltid en risiko å bedrive kontrafaktisk analyse, altså å spørre hvordan historien ville utviklet seg dersom en hendelse hadde gått annerledes. Likevel er det trygt å anta at bioteknologiloven ville bestått omlag som i dag dersom tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide hadde trukket det lengste strået i dragkampen om partiets retningsvalg. Det er gode grunner til å tro at Hareide ville oppnådd mye av det samme i forhandlinger med Ap, Sp og SV som Ropstad gjorde i forhandlingene med Høyre, Venstre og Frp. Og i motsetning til den borgerlige flertallsregjeringen ville neppe en rødgrønn (og gul) regjering sprukket opp så kort tid etter at den ble sjøsatt.

LES OGSÅ: Parene jeg møter ønsker bare å få muligheten til å stifte en familie

Ropstad kunne selvsagt ikke vite på forhånd at Frp ville trekke seg fra regjering ett år senere, og dermed bryte forliket fra Granavolden. Men i et rødgrønt samarbeid ville KrF i det minste hatt én viktig alliert. Senterpartiet er det partiet som står nærmest KrF i disse spørsmålene. Et sterkt Sp ville støttet opp under KrFs kamp mot endringer det egentlig er politisk flertall for på Stortinget.

KrF-politikere er kjent for å være sterke i troen, det gjelder også for partilederen. Ropstad jobber på spreng for å lokke enkeltrepresentanter i Frp over til sin side slik at hele eller deler av forslaget blir avvist når Stortinget skal stemme over dem på tirsdag. Flere reagerer på at KrF på den ene siden forlanger at tilhengere av liberalisering i Venstre og Høyre skal være bundet til forliket og stemme mot sin personlige overbevisning, men samtidig appellerer til utbrytere i Frp til å stemme for sin overbevisning. Selv om det altså bryter med Frps avtale med Ap og SV.

Ingen bør overraskes av at Ropstad er villig til å ri så mange hester som nødvendig for å bekjempe liberalisering av bioteknologiloven. Det handler ikke bare om en spesielt viktig sak for KrF, det handler også om hans ettermæle som hyrden som ledet hjorden til borgerlig beitemark.


På forsiden nå