Vi trenger ny E6, men vi må ikke kjøre i 110

Full fart på E6 nord for Trondheim eller en mer klimavennlig utbygging? Toget er uansett viktigst.

E6 fra Ranheim til Værnes skal bygges ut, men politikerne får mange vanskelige spørsmål å ta stilling til før de sier ja eller nei til planene.  Foto: Marianne Tønset

Saken oppdateres.

Mandag skal kommunestyret i Malvik etter planen si ja eller nei til Nye Veiers ambisiøse forslag om ny E6 fra Ranheim til Værnes. Mange vil juble hvis de sier ja, for hvem ønsker seg ikke en ny vei der vi kan kjøre i 110 kilometer i timen?

Men vent litt. Saken er ikke så enkel, for er ikke en fartsgrense på 90 kilometer i timen bra nok? Vi skal helst ikke ha mer biltrafikk, og klimagassutslippene skal reduseres kraftig. Er det da riktig å bruke fem, seks milliarder på 23 kilometer med en ny, flott vei?

Før Nye Veier kan sette i gang slik de har lyst til, må både kommunestyret i Malvik og bystyret i Trondheim si ja. Kommunestyret i Stjørdal har allerede gitt klarsignal. Hva politikerne vil vedta i Malvik, er usikkert. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har signalisert at de vil si nei. De vil ha tunnel i Hommelvik og en annen løsning ved Leistadkrysset i Vikhammer enn det Nye Veier har planlagt. Det aller meste av den nye E6 ligger i Malvik, og avgjørelsen der får stor betydning.

Før helgen hadde Ap og Sp i Malvik et møte med Nye Veier. Ordfører Trond Hoseth (Ap) sa etterpå at tonen var god og at de jobber sammen for å finne en løsning. Nye Veier har gode kort på hånda. De har gitt klar beskjed om at hvis politikerne sier nei, kan veiprosjektet bli utsatt i opptil åtte år. Hvis Nye Veier får nei, kan de bruke pengene andre steder.

Dette høres ut som et kraftig press. Politikerne vil selvfølgelig tenke at de ikke har noe valg når veiutbyggeren sier «take it or leave it». Men de må tenke nøye gjennom hva som er best for innbyggerne og for klimaet.

Bygningsrådet i Trondheim skal etter planen ta stilling til saken 23. juni, og meningen er at bystyret gjør et vedtak tidlig i september. Men kommunedirektøren har en klokkeklar holdning. Saksbehandlerne foreslår at bystyret sier nei til planene for strekningen fra Reppekrysset – Væretunnelen.

De har gode argumenter. Kommunedirektørens folk mener hensynet til folkehelsa, klimaet og landbruksområdene betyr at ny E6 må bygges på en annen måte. Nullvekstmålet, som betyr at biltrafikken ikke skal øke, er den aller viktigste innvendingen. Ny, god vei der du kan kjøre fort, vil ganske sikkert bety mer trafikk. Men Trondheim har en avtale med staten om at kommunen ikke skal ha mer biltrafikk, selv om innbyggertallet øker med nesten 3000 i året. Hvis biltrafikken øker, vil byen miste store, statlige overføringer.

For å si det enkelt: Jo, gjerne en ny og fin vei, men til hvilken pris? Ny E6 kan bygges mer beskjedent, slik Statens vegvesen foreslo, med en fartsgrense på 90 kilometer i timen. 110 kilometer i timen betyr at veien må bygges på en annen og mer rettlinjet måte.

Nye Veier argumenterer med at en fartsgrense på 110 kilometer i timen er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Folk vil spare tid, og varetransporten vil gå raskere hvis farten blir høy. Men det regnestykket er innfløkt. Er mer trafikk og høyere utslipp av klimagasser samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Et annet poeng politikerne må tenke gjennom, er at Norge må satse mer på bedre kollektivtrafikk enn på bilisme. Det ligger nå an til at jernbanen i Trøndelag får en kraftig oppgradering. Togene fra Trondheim til Stjørdal og til Meråker vil om få år gå på fornybar energi. Bane Nor skal kjøpe nye togsett. Komforten vil bli bedre, og det er godt håp om at flere vil bli fristet til å ta toget i stedet for å kjøre bil. Er det da fornuftig å legge til rette for en økning av biltrafikken?

Ja, regionen trenger bedre veier, men togene bør gå foran. Regjeringen snakker med to tunger om dette temaet. De vil ha begge deler, men de undergraver satsingen på kollektivtrafikk når de samtidig gir det statlige selskapet Nye Veier frie hender til storslått veiutbygging.

Lokalpolitikerne i Malvik og Trondheim har mye å sette seg inn i. Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomt nå, og om noen tiår? Hvilke inntekter vil veiutbyggingen tilføre kommunen når det stort sett er den spanske entreprenøren Acciona som skal gjøre jobben?

Politikerne får en vanskelig oppgave når de skal si ja eller nei til planene om ny E6 fra Ranheim til Værnes.

På forsiden nå