På tide å legge ned Gubbeveldet AS

Nå må vi la Arne gå, slik at Anne kan vise oss hvordan det gjøres.

Dersom du har minst en tredel kvinner i ledelsen, vil bedriften din i snitt være ti ganger så lønnsom som en bedrift med bare menn i ledelsen, skriver kommentator Synnøve Vereide.  Foto: Gwladys Fouche

Saken oppdateres.

Denne mandagen ble det kjent at Equinor har valgt Anders Opedal som ny konsernsjef. Selskapet kastet dermed bort en gyllen mulighet til å få sin første kvinnelige toppsjef siden grunnleggelsen i 1972. I stedet for å gå foran som et godt eksempel, bidrar Equinor dermed til å opprettholde Gubbeveldet AS.

Noen ganger kan man få inntrykk av at bedrifter nærmest gjør samfunnet en «tjeneste» når de ansetter kvinner i lederposisjoner. Det finnes en usynlig kvote, og de som fyller den er flinke.

Men, la oss utfordre denne tankegangen: Vi trenger ikke ansette kvinnelige ledere fordi det er bra for likestillinga. Det holder å gjøre det fordi det er smart – og nå skal jeg fortelle deg hvorfor:

Dersom du har minst en tredel kvinner i ledelsen, vil bedriften din i snitt være ti ganger så lønnsom som en bedrift med bare menn i ledelsen. Ja, du leste riktig: Ti ganger så lønnsom. Dette er blant hovedfunnene i den nylig publiserte rapporten «Women Count 2020» av forskningshuset The Pipeline.

Med andre ord: Over hele landet vårt bør det ansettes langt flere kvinner i ledergruppene, dette for å sikre nødvendig vekst og verdiskaping.

Menn og kvinner er forskjellige. Det må vi kunne erkjenne, selv om vi lever i 2020 og jobber for likestilling. Vi kan selvsagt diskutere hvor mye som kan forklares biologisk og hvor mye som er kulturelt betinget, men faktum er likevel at det finnes kjønnsforskjeller når vi ser på egenskaper og personlighetstrekk. Og når det handler om lederegenskaper, så har vi kvinner trukket det lengste strået.

For ja, kvinner er bedre til å lede enn menn. En stor studie gjengitt i Harvard Business Review, har analysert svar fra flere tusen respondenter over tid. Konklusjonen var at kvinner skårer bedre enn menn i hele 17 av 19 ferdigheter som vurderes som viktige for ledere. Dette inkluderer egenskaper som utholdenhet, resultatorientering, ærlighet, initiativ og integritet.

Norske funn bekrefter dette: I en studie viser Handelshøyskolen BI at kvinner skårer bedre enn menn i fire av fem personlighetstrekk som er viktige for effektiv ledelse. Kvinner er mer kommunikative, tydelige og nytenkende. Kvinner er rett og slett bedre ledere enn menn.

Dette bør være en vekker for for alle i vårt langstrakte land som knapt rekrutterer kvinnelige ledere. Det gjelder dessverre mange bedrifter i Norge.

Heter du Arne? Gratulerer! Det betyr at du har en større sjanse for å bli en godt betalt toppleder enn hvilken som helst kvinne i Norge. For ja, det er faktisk flere menn som heter Arne blant våre hundre best betalte toppledere, enn kvinner. Jeg fortalte min mor om dette, og hun reagerte med vantro: «Er det virkelig SÅ mange som heter Arne?» «Nei,» svarte jeg. «Det er ikke så mange. Det er bare veldig få kvinnelige toppledere.»

Kvinner utgjør i underkant av en firedel av topplederne i Norge. Det står imidlertid dårligere til når vi ser på næringslivet alene: Her er kun én av ti toppledere en kvinne.

Dette gjelder også i Trøndelag: Halvparten av de 100 største selskapene i Trøndelag har fullstendig mannsdominerte styrer, og kvinneandelen med maktposisjoner har holdt seg tilnærmet uforandret det siste tiåret.

Noen vil nå påstå at «det er for få kvinner som ønsker å bli ledere». Det er en lettvint konklusjon. Mange kvinner vil nok finne det utfordrende å kombinere familieliv og topplederstillinger, men nettopp derfor trenger vi også systematiske endringer som tilrettelegger for kvinnelige ledere.

Bør vi kvotere inn flere kvinner? I Norge har vi for lengst innført en kvoteringslov som slår fast at styrene i norske selskaper skal bestå av minst 40 prosent kvinner. Senere har vi dessverre sett at dette ikke har ført til flere kvinner i toppledelsen. Jeg tror derfor ikke at mer kvotering er veien å gå.

Det vi trenger er først og fremst en holdningsendring: Både menn og kvinner som sitter i rekrutteringsprosesser må kjenne konsekvensene av å ikke ansette kvinner til ledergruppene. De må forstå at kjønnsbalanse i ledelsen ikke bare handler om likestilling - det handler også om bedriftens vekst og verdiskaping.

Men frem til dette skjer, så er det bare å finne frem popcornet, sette seg godt til rette og observere hvordan mannsdominerte bedrifter sakte, men sikkert, blir utkonkurrert av sine mer fremoverlente, kjønnsbevisste konkurrenter.


Følg
Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Vi trenger ikke ansette kvinnelige ledere fordi det er bra for likestillinga. Det holder å gjøre det fordi det er smart, skriver kommentator Synnøve Vereide. 

Vi trenger ikke ansette kvinnelige ledere fordi det er bra for likestillinga. Det holder å gjøre det fordi det er smart, skriver kommentator Synnøve Vereide. 

På forsiden nå