Fylkeskommunal hushai

I Orkdal er regionreformen i ferd med å utløse sitt første drap. Det som skal henrettes, er Trøndelags eldste skolebygg.

Dette er ikke første gang fylkeskommunen prøver å få det gamle hovedbygget jevnet med jorden, til lokale protester. Det forrige forsøket var i 1977, skriver vår spaltist.   Foto: Rune Monseth (dronefoto)

Saken oppdateres.

Man kan si mye om regionreformen, men det lå jo noen gode intensjoner bak prosjektet. Riksantikvaren har i år overført mye av sin myndighet til fylkeskommunene. Dette for å sørge for at kulturminneforvaltningen kommer nærmere lokalsamfunnene og utøves med mer lokalkunnskap. Fint, ikke sant?

Men hvem spør man om hjelp når fylkeskommunen selv ter seg som en hushai, mens lokalsamfunnet roper varsko?

LES OGSÅ: Koronakrisen kan berge både vipa og Trøndelags egenart

Den 6. mars i år gikk lederen for drift og eiendom i Trøndelag fylkeskommune Dag Morset ut i Avisa Sør-Trøndelag med en plan om å jevne den mer enn 300 år gamle hovedbygningen på Orkdal vidaregåande skole med jorda. Dette fordi fylket ikke lenger vil vedlikeholde huset.

Historikken til bygget er som følger: I 1690-årene ble det på Follo reist en sorenskrivergård for Orkdal. I 1923 ble anlegget kjøpt av Orkdal kommune for å huse det første landsgymnaset i det nordenfjeldske Norge. I snart hundre år har den gamle hovedbygningen på gården vært hjertet i gymnaset, som nå heter Orkdal vidaregåande skole, og som eies av Trøndelag fylkeskommune.

Dette er ikke første gang fylkeskommunen prøver å få det gamle hovedbygget jevnet med jorden, til lokale protester. Det forrige forsøket var i 1977. Da satte riksantikvaren ned foten i tolvte time. Nå har riksantikvaren gitt fylkeskommunen myndighet til å styre slike prosesser alene.

Les alle kommentarene til Daniel Johansen her.

Fylkets egen kulturminneavdeling har i liten grad blitt involvert i rivningssaken på Follo. Det bærer eiendomssjef Morsets uttalelser tydelig preg av. Til avisa Sør-Trøndelag hevdet han for eksempel at bygningen fra 1690-årene neppe kan kalles bevaringsverdig siden den ble ombygget i sveitserstil i 1880-årene. Ifølge eiendomssjefen har det dessuten blitt fjernet en rekke bærevegger i huset som det vil koste en formue å bøte på. Fylkeskommunen vurderer samtidig tomta som så viktig at bygget ikke kan overdras til andre, men må rives.

Fortidsminneforeningen uttalte 14. mars til avisa Sør-Trøndelag at skadene på konstruksjonen er forårsaket av fylkeskommunen selv gjennom flere år med ukyndige ombygginger.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det har vært sjeldent dårlig stemning i Orkdal i sommer. Tidligere rektorer, lærere og elever, naboer, Fortidsminneforeningen og Nils Arne Eggen har i en storm av innlegg i avisa Sør-Trøndelag beskrevet fylkeskommunens plan som «en kulturhistorisk voldtekt av Orkdal» som «historieløst» og som noe som vil «rive sjela ut av den ærverdige skolen». Ordfører Oddbjørn Bang har omtalt bygget som en viktig del av stedets identitet som bør bevares.

LES OGSÅ: Pokker ta deg, pest

Kommuneadministrasjonen i Orkland er samtidig satt i en skvis. Ifølge fagleder for plan Ingrid Voll, som selv har uttalt seg kritisk til ønsket om rivning, er kommunens problem at hovedbygget på Follo ikke er vernet. Da fylket i 2009 planla å regulere området, vedtok kommunen den 23. september 2009 en uttalelse om at det gamle hovedbygget, stabburet og den nærliggende parken måtte tas hensyn til. Men reguleringsplanen ble ikke laget. Uten et regulert vern mangler Orkland kommune lovhjemmel til å nekte fylkeskommunen å rive. Det eneste som kan berge hovedbygget er en ny regulering, eller bruk av skjønn. Det sistnevnte har riksantikvaren i år delegert til fylkeskommunen.

Fagleder Voll medgir at saken er forvirrende. Hun sier: «Slike rivesaker pleier vi jo å sende til fylket for kulturminnefaglig vurdering, men det er jo de selv som vil rive. Så hva gjør vi da?»

LES OGSÅ: Byutvikling på vent til nyttår

Når private eiere forsømmer bevaringsverdige hus, og så ber om å få rive dem ned, får de ofte smekk på fingrene av fylkeskommunen. Rivningssaken i Orkdal viser med all tydelighet at det i Fylkets hus er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Det finnes veier ut av denne knipen for fylkeskommunen: Den beste, men mest kostbare løsningen er at fylket lever opp til rollen som en offentlig eier av viktig kulturarv, og betaler restaureringen. Dersom de allikevel mener at det ikke er deres oppgave å gå foran med et godt eksempel, kan de gi fra seg bygget der det står.

Alternativet er nesten surrealistisk. Dersom fylkeskommunen velger å bruke sin nye kulturminnemyndighet til å tvinge gjennom en rivning av Trøndelags eldste skolebygg, da begår de like stor skade på sin egen autoritet, som på kulturarven i Orkdal.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå