Nye historier om ukultur kan velte Giskes lederdrøm

Trond Giske var ydmyk og rørt over å bli enstemmig innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Kan nye historier om ukultur føre til at ledervervet likevel glipper?

Trond Giske ble valgkomiteens førstevalg .  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Både Trond Giske, hans støttespillere rundt om i Trøndelag og valgkomiteen var nok forberedt på reaksjoner da han ble innstilt som leder i Trøndelag Arbeiderparti. Helt siden han trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i 2018 som følge av flere metoo-varsler, har han blitt oppfordret av partifeller til å til å sette partiet foran seg selv og ikke søke nye tillitsverv i partiet.

Da han likevel manøvrerte seg i posisjon til å bli leder i landets største fylkeslag, måtte Giske regne med en ny bølge av kritikk og reaksjoner. Særlig fra det såkalte Oslo-miljøet, men også fra andre kanter av landet. At det torsdag kom et opprop fra over 100 partimedlemmer rundt om i landet med appell til Trøndelag Arbeiderparti om ikke å velge Giske som leder, kom neppe helt overraskende på Giske og hans støttespillere.

LES OGSÅ: Vent, Trond Giske

At kritikken og motstanden også skulle tårne seg opp i Trøndelag, på hjemmebane, er nok langt mer problematisk for Giske-leiren. Det er dette som er det nye med historiene om ukultur og upassende oppførsel som har kommet fram de siste dagene. Ikke nok med at de kommer fra Trøndelag, de kommer også fra kretsen som har jobbet tett med Trond Giske selv.

Onsdag fortalte Ellen Reitan, tidligere bystyrerepresentant og AUF-leder i Trondheim, om en ukultur i Trøndelag Ap der hun måtte advare medlemmene sine mot navngitte mannfolk i baren, for så å be dem stemme på de samme mennene til framstående tillitsverv i partiet den neste dagen. Å velge Giske som fylkesleder, er å legitimere denne kulturen, poengterte hun i et innlegg i Trønderdebatt.

I dag kommer Sandra Skillingsås med sin historie. Hun er tidligere bystyremedlem og valgkampmedarbeider i Trondheim, og tilhørte den nære kretsen rundt Trond Giske. Hun forteller om en kultur og en sjargong med sterke seksuelle undertoner, og om en konkret episode med Giske på et nachspiel i 2014 som hun - sett i lys av metoo-bevegelsen - i dag karakteriserer som «stygt gjort».

LES OGSÅ: Jeg er så inderlig lei alle innlegg mot Giske

Historien til Skillingsås går til kjernen av metoo-problematikken, om ubalansen i forholdet mellom menn i maktposisjoner og unge mennesker på vei opp og fram. Det er en ubalanse som lett kan bli usunn dersom maktpersonen ikke er bevisst sin makt, sin rolle og posisjon. Slik Skillingsås oppfattet det den gangen hun var midlertidig ansatt i partiet, kunne det få konsekvenser å si nei til menn som Giske, eller å varsle om ubehagelige opplevelser. Hadde hun varslet, er hun overbevist om at hun ikke ville fått jobb i valget i 2015. «Du får ikke den jobben uten Trond på laget», sier hun.

I tiden før Giske trakk seg som nestleder i 2018 tok han selvkritikk for ikke å ha vært bevisst sin rolle og posisjon i møte med yngre partimedlemmer. I dag gjentar han denne beklagelsen, og utdyper at det i Trøndelag har vært for lite bevissthet om festkultur, en kultur som også han har vært en del av.

Mange av hans støttespillere peker på nettopp dette, at Trond Giske har tatt et åpent oppgjør med disse sidene av seg selv. De mener han har gjort opp for seg, og at tiden er inne for å gi ham ny tillit.

Det er et faktum at Giske har sterk støtte blant partimedlemmer i Trøndelag. Han anses av mange som den beste lederen fylkeslaget kan ha. Han har tung og bred politisk erfaring, og representerer også et politisk alternativ i Arbeiderpartiet som mange i Trøndelag etterlyser.

Spørsmålet delegatene på lørdagens fylkesårsmøte likevel må stille seg, er hvilke konsekvenser et valg av Giske som leder kan ha for partiet. Hva gjør det med kulturen i partiet? Blir terskelen for å varsle høyere? Vil det påvirke partiets omdømme som et likestillingsparti?

Disse historiene - fra Trøndelag, fra Giskes egen krets, bidrar til at ledervalget i Trøndelag Arbeiderparti førstkommende lørdag kan bli langt mer spennende enn det den enstemmige innstillingen som valgkomiteen la fram mandag kunne gi inntrykk av. Torsdag kveld trakk Trøndelag AUF støtten til Trond Giske som leder, krever skriftlig avstemning og oppfordrer medlemmene på årsmøtet til ikke å stemme for Giske.

Denne dramatiske utviklingen ble ytterligere forsterket da TV2 torsdag kveld meldte at valgkomiteen skulle hasteinnkalles til et krisemøte.

På forsiden nå