Så dyrt blir det å spare noen minutter til Værnes

Vi trenger bedre veier. Men biltrafikken skal ikke øke. Det er én av grunnene til at vi kan nøye oss med å kjøre i 90.

Slik vil Nye Veier bygge ny E6 mellom Ranheim og Værnes, med fire felt og en fartsgrense på 110. Bystyret tar stilling til saken torsdag.  Foto: Nye Veier AS

Saken oppdateres.

Den lange historien om E6 fra Ranheim til Værnes er i ferd med å bli avklart. Selskapet Nye Veier har lenge vært ivrige etter å bygge ny, firefelts vei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Det høres flott ut. Det er vel bare de mest ihuga miljøvernerne som ikke vil ha ny, fin vei der vi kan kjøre fort?

Men det begynner å bli mange ihuga miljøvernere. Et stort, politisk flertall er enige om at biltrafikken ikke skal øke, og det er ganske opplagt at når veien blir mye bedre, blir folk fristet til å sette seg i bilen i stedet for å kjøre buss og tog.

Derfor har det vært mye motstand mot planene. Nå ser det likevel ut til at Nye Veier får det som de vil. Etter at kommunestyrene i Malvik og Stjørdal har sagt ja til planene, gjenstår bystyret i Trondheim, som behandler saken torsdag.

Kommunedirektøren har foreslått at politikerne sier nei. Mer trafikk, folkehelse, klima og nedbygging av dyrkamark er noe av begrunnelsen. Mye tyder likevel på at flertallet i bystyret vil si ja, etter det som skjedde i areal- og samferdselskomiteen for 14 dager siden.

Der sa et klart flertall, Ap, Høyre, Sp og Frp, ja til Nye Veiers planer, riktignok med kritiske merknader fra Ap. SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre sa nei. Slik pleier det å være i denne type saker.

Men det er mange innvendinger mot den nye veien som flertallet bør se nærmere på. Den mest opplagte er nullvekstmålet. Byvekstavtalen, som tilfører Trondheim store, statlige midler, sier at biltrafikken ikke skal øke.

Fire felt fra Ranheim til Værnes vil dessuten kunne ta unna mange flere biler enn de som kjører der i dag. Er det nødvendig når biltrafikken ikke skal øke? Koronakrisen kan dessuten føre til at vi vil fly mindre, også i årene som kommer. Det betyr mindre trafikk til Værnes. Dessuten vil jo politikerne at vi skal kjøre mer tog. Da er det mer framtidsrettet å bruke penger på jernbane enn på vei, og vi kunne nøyd oss med en enklere og billigere vei til Værnes, med fartsgrense på 90.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Flere feil om Nye Veier, mener prosjektdirektøren

Selv forstår jeg ikke hvorfor det er så viktig å bruke fem, seks milliarder kroner på 23 kilometer vei. Trafikksikkerheten blir bedre. Det er et tungt argument, men trafikksikkerheten kunne blitt ivaretatt også med en enklere og billigere vei. Og bilistene vil ikke spare mer enn opptil fem minutter, ifølge Nye Veier selv.

I vinter ble det anslått at prisen på den drøyt to mil lange veien blir 5,6 milliarder kroner. Det betyr nærmere 2,5 millioner per hundre meter. Og det er du og jeg som skal betale, gjennom skatt og bompenger.

Når veiene nord og sør for Trondheim er ferdige, vil det antakelig koste over 300 kroner å kjøre fra Ulsberg til Åsen. Å spare tre, fire minutter til Værnes er jo fint, men det blir dyre sekunder. Er det verdt det?

Å ja, sier Nye Veier. De argumenterer ikke bare med trafikksikkerhet, men er svært opptatt av at fire felt og 110 kilometer i timen må til for at prosjektet skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Regjeringen er på ville veier

Der er vi inne på innfløkte regnestykker som mange har sett kritisk på de siste månedene. Statens vegvesen, sammen med Sintef, har for eksempel kommet fram til andre beregninger enn Nye Veier.

Enkelt sagt må samfunnsøkonomisk lønnsomhet bety at den tida du sparer på å kjøre ny vei gir en større gevinst for samfunnet enn alle utgiftene og ulempene som veibygging, vedlikehold og andre skadevirkninger av veien fører til.

Fryktelig vanskelige beregninger som jeg ikke kan gå inn i her. Men jeg har ikke sett at Nye Veier tar tatt tap av matjord og inngrep i våtmarksområder med i regnestykket. Prisen på ulykker, endret landskap, klimautslipp og støy er noe av alt det andre som må med i regnestykket.

Og hvem vet sikkert hvor mye tid bilistene vil spare på at fartsgrensen blir 110? Tungtransporten kan uansett ikke kjøre fortere enn 80 kilometer i timen.

Når politikerne skal fatte vedtak ut fra hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bør de se i en annen retning. I stedet for å bygge veier for mer trafikk, blir det nok mer lønnsomt å bruke penger på tog – og på kunnskap og forskning slik at Norge får et mer klimavennlig næringsliv de neste tiårene.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

På forsiden nå