Robotene kommer!

Her forklarer jeg hvorfor DU bør bry deg om hva kunstig intelligens egentlig er – og hvordan vi bruker det på en god måte.

Menneskeheten har til alle tider vært nokså skeptiske til endring, skriver Helle Moen, som er fredagsspaltist i Adresseavisen. Hun har bakgrunn blant annet fra Innovasjon Norge og har i mange år vært opptatt av hvordan vi bruker teknologi for å forbedre verden.  

Vi har alle sett dem: Skrekkscenariene der maskinene har tatt over kontrollen, og hvor mennesker blir utryddet eller benyttet som energikilder for at robotene skal lykkes med sine onde planer.